Ugrás a tartalomra

A kiküldött munkavállalók kapcsolattartó szerve

Az Európai Parlament és Tanács 96/71 EK sz. irányelve a munkavállalók szolgáltatások nyújtása keretében történő kiküldetéséről az egyes tagországoktól kölcsönös együttműködést és a szükséges információcserét követel meg. Ebből a célból az EU valamennyi tagállamában létrejöttek a kiküldetés során a foglalkoztatási feltételek ellenőrzéséért felelős nemzeti összekötő központok és szervek. Ezeket az összekötő központokat az EU-tagállamok illetékes nemzeti hatóságainak kapcsolattartó pontjaiként, valamint a kiküldő munkáltatók és kiküldött munkavállalók számára hozták létre.

A kapcsolattartó szervek fő feladatai:
• általános információkat nyújtani a munkafeltételekről és a foglalkoztatás feltételeiről kiküldetéskor
• ellenőrizni a munkafeltételek és a foglalkoztatás feltételeinek betartását
• egy másik EU-tagállam illetékes hatóságának tájékoztatása annak érdekében, hogy azonosítsa a kiküldetést és a kiküldetés szabályainak betartását és további információkat a kiküldetéssel összefüggésben
• kivizsgálni a kiküldetéssel összefüggő tényeket.

SzK kapcsolattartó szerve:

Nemzeti Munkaügyi Felügyelet

Cím: Masarykova 10, 040 01 Košice (Kassa), Szlovák Köztársaság
Lucia Sabová Danková, munkaügyi felügyelet osztály, munkajogi viszonyok osztály
Email: podatelna@ip.gov.sk, lucia.sabovadankova@ip.gov.sk,
Telefon: +421 55 7979926