Ugrás a tartalomra

Hasznos linkek

A SzK Munkaügyi, Szociális és Családügyi Minisztériuma felelős a foglalkoztatás, a szociális jólét és a nyugdíjrendszer működéséért. Az államigazgatás fontos szerve a gyerekek szociális-jogi védelme és a családpolitika koordinálása területén.

https://www.employment.gov.sk/sk/

A Munkaügyi, Szociális és Családügyi Központ (ÚPSVR) az államigazgatás szerve, amely biztosítja az államigazgatás végrehajtását a szociális ügyek és a foglalkoztatás szolgáltatás területén. Az intézetet 2004 januárjában hozták létre a 453/2003 sz. törvénnyel az Államigazgatás szerveiről a szociális ügyek és a foglalkoztatás szolgáltatás területén és későbbi módosításai szerint. A központ irányítja, ellenőrzi, koordinálja és módszertanilag irányítja a 46 munkaügyi, szociális és családügyi hivatalt.

https://www.upsvar.sk/

Az Európai Foglakoztatási Szolgáltatások (EURopeanEmploymentServices) együttműködő szubjektumok hálózatát alkotják, melyeknek célja megkönnyíteni a munkaerő szabad mozgását az egész európai térségben (EU országok, Norvégia, Island, Liechtenstein) és Svájc. Az EURES hálózatba bekapcsolódnak a régiós és nemzeti intézetek is, amelyek a foglalkoztatottság problémájával foglalkoznak, mint pl. a szakszervezetek, munkáltatók és szervezeteik és hasonlók. Az EURES tanácsadók segítséget és tanácsadást nyújtanak a munkavállalók jogai és kötelességei tekintetében, akik egy országban élnek, de más országban dolgoznak. Az EURES rendelkezik a szabad munkahelyek adatbázisával az egész EU keretén belül.

http://www.eures.sk/

A Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma az államigazgatás központi szerve széleskörű kompetenciával, többek között a Szlovák Köztársaság területére való belépésre és idegenek tartózkodására a területén, menedékkérők és kivándorlók és állampolgárság kérdéseiben.

https://www.minv.sk/

A Szociális Biztosító egy közintézmény, amely a betegbiztosítás, nyugdíjbiztosítás– öregségi és rokkant, balesetbiztosítás, garanciális biztosítás és munkanélküliségi biztosítás végrehajtásával van megbízva. 2005. január 1-től a Szociális Biztosító az öregségi nyugdíj-megtakarítás keretén belül is végez tevékenységet – elsősorban beszedi az illetéket, továbbítja a nyugdíjkezelő társaságoknak és regisztrálja az  öregségi nyugdíj-megtakarítási szerződéseket.

https://www.socpoist.sk/

A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hatósága a Szlovák Köztársaság területén illetékes állami költségvetési szerv. A Szlovák Köztársaság Közegészségügyi Hatósága a regionális közegészségügyi hivatalok felettes szolgálati hivatala a Szlovák Köztársaságban. A Hatóság módszertanilag irányítja és ellenőrzi, koordinálja az államigazgatás végrehajtását a közegészségügy területén a közegészségügyi regionális hivatalok közreműködésével Szlovákiában.

http://www.uvzsr.sk/