Ugrás a tartalomra

Válassza ki a felügyelőségét

Válassza ki a felügyelőségét Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Munkaszünetek

Munkaszünetek A munkáltató köteles a munkavállaló számára, akinek műszaka 6 óránál hosszabb ideig tart, 30 perces pihenő- és étkezési szünetet biztosítani. Fiatal munkavállaló számára, akinek műszaka 4 1/2 óránál hosszabb ideig tart, a munkáltató köteles 30 perces pihenő- és étkezési szünetet biztosítani. Abban az esetben, ha olyan munkáról van szó, amelyet nem lehet megszakítani, az üzemelés vagy munka megszakítása nélkül

čítať ďalej

Folyamatos napi pihenés

Folyamatos napi pihenés A munkáltató köteles úgy megtervezni a munkaidőt , hogy a munkavállalónak az első műszak vége és a második műszak kezdete előtt legalább 12 egymást követő órás pihenőideje legyen 24 óra lefolyása alatt, és fiatalkorú munkavállalónak legalább 14 óra pihenőideje legyen 24 óra lefolyása alatt. Ezt a pihenőidőt le lehet rövidíteni a 18 év feletti munkavállaló esetében egészen

čítať ďalej

Normál munkaidő:

Normál munkaidő: Általánosan érvényes, hogy a munkavállaló munkaideje legfeljebb heti 40 óra. A munkavállaló átlagos heti munkaideje, a túlórát is beleértve, nem haladhatja meg a 48 órát. Az adott szabály alól van néhány kivétel, amely a munkaidő ütemezésével, a munka jellegével és a munkavállaló korával függ össze. Kivételek a szabály alól, a munkaidő-ütemezéssel összefüggően: - maximum 38 egész és 3/4

čítať ďalej

Túlórák

Túlórák A túlóra az a munka, amelyet a munkavállaló a munkáltató utasítására vagy a munkáltató beleegyezésével végez, a meghatározott heti munkaidőn túl, amely az előre meghatározott munkaidő-ütemezésből adódik, és a munkaműszakok keretén kívül van végezve. A rövidebb munkaidejű munkavállaló esetén a túlórázás a heti munkaidőt meghaladó munka. Az ilyen munkavállalónak nem lehet túlóra munkát elrendelni. A rugalmas munkaidőben végzett túlórázás

čítať ďalej

Munkaidő-nyilvántartás

Munkaidő-nyilvántartás A munkáltató köteles nyilvántartást vezetni a munkaidőről, a túlórákról, az éjszakai munkáról, a munkavállaló készenléti idejének aktív és nem aktív részéről annak érdekében, hogy rögzítve legyen a munkaidő kezdete és vége, amikor a munkavállaló a munkát végezte vagy amikor a készenléti idő el lett számára rendelve vagy abban megállapodott. Az ideiglenes hozzárendelés során a munkáltató az első mondat szerint

čítať ďalej

Társadalombiztosítás

Társadalombiztosítás Abban az esetben, ha a munkavállalót saját munkáltatója küldi ideiglenes munkára más EU tagországába saját nevében maximálisan 24 hónap időre, a munkáltató kikérheti a PD A1 űrlapot. Az A1 formanyomtatvány megerősíti, hogy melyik társadalombiztosítási jogszabály vonatkozik az űrlap birtokosára. Az Európai Unió szabályai szerint a munka végzése alatt egy személyre csak egy EU-ország jogszabályai vonatkoznak. A PD A1 formanyomtatványt

čítať ďalej

Munkavállalási engedély

Munkavállalási engedély A Szlovák Köztársaság területén letelepedett munkáltató a Tt. 5/2004 sz. törvény 21. §-ának rendelkezése értelmében felvehet munkába külföldit - harmadik ország állampolgárát, ha: - az Európai Unió Kék Kártya birtokosa, - ideiglenes tartózkodási engedélyt kapott munkába lépés céljából létező megüresedett munkahely betöltése lehetőségének igazolása alapján, - munkavállalási engedélyt és ideiglenes tartózkodási engedélyt kapott munkába lépés céljából, ha a

čítať ďalej

A vendég munkáltató kötelezettségei

A vendég munkáltató kötelezettségei A vendéglátó munkáltató köteles: a) megőrizni a munkaszerződést vagy egyéb dokumentumot, amely igazolja a kiküldött alkalmazottal való munkaviszonyát, b) vezetni és megőrizni a kiküldött munkavállaló munkaidejének nyilvántartását a Munka Törvénykönyv 99. §-sa szerinti terjedelemben c) megőrizni a kiküldött munkavállaló számára a kiküldetés során végzett munkáért kifizetett bér dokumentumait. Ezeknek a dokumentumoknak a kiküldetés egész ideje alatt

čítať ďalej

Vendéglátó munkáltató értesítése

Vendéglátó munkáltató értesítése A vendéglátó munkáltató, aki munkavállalóit szolgáltatásnyújtás céljából a Szlovák Köztársaság területére küldi, a Tt. 351/2015 sz. törvény 4. §-sa, 1. bek. rendelkezésének értelmében köteles jelenteni a Nemzeti Munkaügyi Felügyelőségnek a következő adatokat: •saját cégnevét és székhelyét, ha jogi személyről van szó, a cégnevét vagy nevét és vezetéknevét , ha különbözik a cégnevétől, és állandó lakhelyét, ha fizikai

čítať ďalej

Kapcsolattartó személy

Kapcsolattartó személy A kapcsolattartó személy egy megbízott személy a Munkaügyi Felügyelőségtől érkező dokumentumok kézbesítésére mint a vendéglátó munkáltató kijelölt képviselője. A kiküldetés egész időtartama alatt a kapcsolattartó személynek a SzK területén kell tartózkodnia. Kapcsolattartó személy közvetlenül a kiküldött személy is lehet.

čítať ďalej