Ugrás a tartalomra

Felelőség az illegális foglalkoztatásért

Az illegális munka, illegális foglalkoztatás, az illegális munka végzésének tilalma, az illegális foglalkoztatás tilalma és ellenőrzés végzése fogalmak meghatározását Az illegális munkáról, illegális foglalkoztatásról szóló Tt. 82/2005 sz. törvény és néhány törvény későbbi módosítása tartalmazza.

A Tt. 82/2005 sz. törvény az illegális munka szabálysértés tényalap két fajtáját különbözteti meg, amely szerint illegális munkának minősül az a munka, amelyet természetes személy végez jogi személy vagy természetes személy számára, amely természetes személy vállalkozó és egyúttal teljesíti azt a feltételt, amely abban rejlik, hogy:

I. nincs munkaviszonyban a jogi vagy természetes személlyel aki vállalkozó, vagy köztisztviselő viszonyban külön előírás szerint, vagy

II. egy olyan ország állampolgára, amely nem az Európai Unió tagállama, egy másik, az Európai Gazdasági Térségről vagy Svájcról szóló megállapodás részes állama vagy hontalan személy, és nem teljesülnek a különleges szabályozás szerinti foglalkoztatásának feltételei.

A Tt. 82/2005 sz. törvény az illegális foglalkoztatás közigazgatási jogsértésének négy tényalapját ismeri, amely szerint ilyen jogsértésnek minősül a jogi személy vagy természetes személy – aki vállalkozó – általi foglalkoztatás, ha:

I. természetes személy függő munkáját használja és nincs vele munkaszerződése vagy köztisztviselői viszonya külön előírás szerint (Munka Törvénykönyve, Közszolgálati törvény),

II. természetes személy függő munkáját használja és vele munkaszerződése van vagy köztisztviselői viszonyban áll vele külön előírás szerint és nem jelentette be a biztosítottak és az öregségi nyugdíj megtakarítás megtakarítóinak regiszterébe hét napon belül a bejelentési határidő lejárta után külön előírás szerint (a Szociális biztosításról szóló Tt. 461/2003 sz. törvény 231 §-sa, 1. bek b) pontja), legkésőbb azonban az illegális munka és illegális foglalkoztatás ellenőrzése megkezdésének időpontjáig, ha az ellenőrzés külön előírás szerint a regiszterbe történő bejelentési határidő lejárta után hét napon belül elkezdődött, azaz legkésőbb az alkalmazott tevékenysége végzésének kezdete előtt, vagy

III. harmadik ország állampolgárának függő munkáját használja és nincsenek teljesítve a feltételek a foglalkoztatására külön előírás szerint (a Foglalkoztatási szolgáltatási törvény 21. § -sa, 1. bek.),

IV. harmadik ország állampolgárának függő munkáját használja, aki Szlovákia területén külön előírás , Az idegenek tartózkodásáról szóló Tt. 404/2011 sz. törvény, ill. A menekültekről szóló Tt. 480/2002 sz. törvénnyel ellentétben tartózkodik.

Szankciók

Az illegális munka és illegális foglalkoztatás tilalmát meghatározó jogszabályok felügyelete a munkaügyi ellenőrzés alá tartozik, amely támogatja az alkalmazottak munkahelyi védelmét. Az államigazgatás végrehajtását a munkaügyi ellenőrzés terén a Munkaügyi ellenőrzésről szóló Tt. 125/2006 sz. törvény rendezi.

Az illegális foglalkoztatás közigazgatási jogsértése szankcionálásának kötelességét a munkaügyi ellenőrzés által a Munkaügyi ellenőrzésről szóló törvény rendezi, emellett ez kötelezővé teszi a munkaadóra vagy természetes személyre bírságot kiszabni az illegális foglalkoztatás tilalmának megszegéséért, 2 000 Eurótól 200 000 Euróig terjedő összegben, és ha két vagy több természetes személyt foglalkoztat egyidejűleg akkor minimálisan 5 000 Euró összegben.