Úradné hodiny pre verejnosť

V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 na Inšpektoráte práce Košice je do odvolania zrušené osobné poskytovania poradenstva.
Naďalej ho môžete využívať telefonicky +42155/6002301, alebo písomne e-mailom: ip.kosice@ke.ip.gov.sk
Za pochopenie ďakujeme

Podateľňa Poradenstvo
Pondelok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
(dočasne pozastavené)
Utorok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
(dočasne pozastavené)
Streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
(dočasne pozastavené)
Štvrtok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
(dočasne pozastavené)
Piatok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
(dočasne pozastavené)