Preskočiť na obsah

Úradné hodiny pre verejnosť

V súvislosti s COVID-19 – infekčného ochorenia vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2 je na Inšpektoráte práce Košice do odvolania zrušené osobné poskytovania poradenstva a prerokovanie protokolov.
Naďalej ho môžete využívať telefonicky +42155/6002301 v čase od 8:00 do 12:00, alebo e-mailom: ip.kosice@ke.ip.gov.sk

Vzhľadom na situáciu odporúčame poradenstvo využívať hlavne elektronicky e-mailom ip.kosice@ke.ip.gov.sk

Pri informáciách ohľadom vystavovaní preukazov a osvedčení kontaktujte p. Lewandowskú na tel. čísle +42155/6002 318 alebo +421 905 785 134
Za pochopenie ďakujeme

Podateľňa Poradenstvo
Pondelok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
(dočasne pozastavené)
Utorok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
(dočasne pozastavené)
Streda: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
(dočasne pozastavené)
Štvrtok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:30 12:30 – 15:00
(dočasne pozastavené)
Piatok: 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00 8:00 – 11:30 12:30 – 14:00
(dočasne pozastavené)