Ugrás a tartalomra

Túlórák

A túlóra az a munka, amelyet a munkavállaló a munkáltató utasítására vagy a munkáltató beleegyezésével végez, a meghatározott heti munkaidőn túl, amely az előre meghatározott munkaidő-ütemezésből adódik, és a munkaműszakok keretén kívül van végezve. A rövidebb munkaidejű munkavállaló esetén a túlórázás a heti munkaidőt meghaladó munka. Az ilyen munkavállalónak nem lehet túlóra munkát elrendelni. A rugalmas munkaidőben végzett túlórázás a munkvállaló által végzett munka a munkáltató utasítása alapján vagy az ő beleegyezésével a meghatározott rugalmas munkaidőben az üzemidőn túli terjedelemben. .

Ha a munkavállaló a meghatározott heti munkaidőn túl végzett munkával dolgozza le a szabadnapját, amelyet a munkáltató saját kérésére adott neki, vagy azt a munkaidőt, amely kedvezőtlen időjárási viszonyok miatt esett ki, ez nem minősül túlórának.

A munkáltató túlórát csak átmeneti vagy sürgős esetekben rendelhet el vagy egyezhet meg abban a munkavállalóval, amikor fokozott szükség van a többletmunkára, vagy ha ezt közérdek kívánja meg, éspedigmég két műszak közötti folyamatos pihenőidő alatt is, esetleg a Munka Törvénykönyvében a 94. § 2-4 bekezdéseiben meghatározott feltételek mellett a munkaszünet napjaira is. A két műszak közötti folyamatos pihenést nem szabad nyolc óra alá csökkenteni.

A túlórás munka nem haladhatja meg az átlagosan heti nyolc órát legfeljebb négy egymást követő hónapon belül, ha a munkáltató a munkavállalók képviselőivel nem egyezik meg hosszabb időszakban, de legfeljebb 12 egymást követő hónapos időszakban.

A naptári évben a munkavállalónak maximum 150 óra túlórát lehet elrendelni. Az a munkavállaló, aki egy külön rendelet alapján egészségügyi foglalkozást végez, a munkavállalók képviselőivel való megegyezés után, az első mondatban meghatározott mértéket meghaladótovábbi túlórát lehet elrendelni a naptári évben legfeljebb 100 órában. .

Az egy év alatt megengedett túlórák száma nem foglalja magába azt a túlórát, amelyre a munkavállaló pótszabadságot kapott, vagy amelyet a következőképpen végzett:

a) sürgős javítási munkák vagy olyan munkák formájában, amelyek elvégzése nélkül munkahelyi sérülés veszélye vagy nagy kár keletkezhetne, külön előírás szerint,

b) rendkívüli eseményekben külön előírás szerint , ahol életveszély, egészségkárosulás vagy nagyszabású károk veszélye fenyegetett, külön előírás szerint.

A túlórák mértékét és feltételeit a munkáltató a munkavállalók képviselőivel való megegyezés alapján határozza meg.

A munkavállaló a naptári évben legfeljebb 400 órányi túlóra munkát végezhet.

A túlóra nem rendelhető el a veszélyes munkát végző alkalmazottnak. Túlórában az ilyen munkavállalóval csak kivételesen lehet megegyezni. Kivételes esetben a túlórás munkában a veszélyes munkát végző munkavállalóval is meg lehet állapodni, a biztonságos és zökkenőmentes gyártási folyamat biztosítása érdekében, a munkavállalók képviselőinek előzetes beleegyezése után.

A túlórát nem lehet elrendelni az olyan egészségügyi munkát végző munkavállalónak, aki már betöltötte az 50. életévét. A túlóra munka csak az ezzel a munkavállalóval történő megegyezés alapján lehetséges.