Ugrás a tartalomra

Munkakörülmények az ideiglenes foglalkoztatási ügynökség általi foglalkoztatásnál

Az alkalmazott munkaszerződést köt az ideiglenes foglalkoztatási ügynökséggel, amelyben az ideiglenes foglalkoztatási ügynökség vállalja, hogy a munkavállaló számára biztosítja az ideiglenes munkavégzést a felhasználó munkáltatónál és megegyeznek a foglalkoztatási feltételekben.

Mindkét Szerződő Fél írásos ideiglenes kiküldetési megállapodást köt, amelynek tartalmaznia kell különösen a felhasználó munkáltatójának nevét és székhelyét, az ideiglenes kiküldetés keletkezésének időpontját és az időszakot, amelyre az ideiglenes kiküldetést megállapították, a munka típusát, a munkavégzés helyét, a bérfeltételeket és a munkavégzés egyoldalú felmondásának feltételeit az ideiglenes kiküldetés megszűnése előtt.

Az ideiglenes kiküldetés maximum 24 hónapra szólhat. Az alkalmazott ideiglenes kiküldetését ugyanazon felhasználó munkáltató számára meghosszabbítani vagy ismételten megegyezni 24 hónapon belül legfeljebb négy alkalommal lehet.

A felhasználó munkáltató a munkavállalót a munkáltató vagy az ideiglenes foglalkoztatási ügynökség nevében az ideiglenes kiküldetés ideje alatt feladatokkal bízza meg, szervezi, irányítja és ellenőrzi a munkáját, utasításokat ad neki erre a célra, kedvező munkakörülményeket teremt és biztosítja a munkahelyi egészségvédelmet és biztonságot ugyanúgy, mint a többi alkalmazott számára.

Az ideiglenes kiküldetés során az alkalmazott számára az ideiglenes foglalkoztatási iroda biztosítja a béreket, bérpótlásokat, utazási visszatérítéseket. A munkakörülményeknek – beleértve a bérfeltételeket és a kiküldött alkalmazottak alkalmazási feltételeit is – legalább olyan kedvezőknek kell lenniük, mint a felhasználó munkáltató hasonló munkatársaié. A munkafeltételek és

a foglalkoztatás feltételei a következőek:

a) munkaidő, munkaszünetek, pihenés, túlóra, készenléti szolgálat, éjjeli munka, szabadság és ünnepek,

b) bérfeltételek,

c) munkabiztonság és egészségvédelem,

d) kártérítés munkabalesetek vagy foglalkozási megbetegedések esetén,

e) fizetésképtelenségi kompenzáció és az ideiglenes alkalmazottak igényeinek védelme,

f) a várandós nők, anyák védelme a szülés után a kilencedik hónap végéig, a szoptató nők, a nők és a férfiak védelme, akik gyermekekről és serdülőkről gondoskodnak,

g) a kollektív tárgyalásokhoz való jog,

h) étkezési feltételek.

Ha az ideiglenes foglalkoztatási ügynökség a fent említett munkakörülmények között nem fizet bért az ideiglenesen kiküldött munkavállalónak, a felhasználó munkáltató köteles a fizetési határidőtől számított 15 napon belül ezt a bért vagy bérkülönbséget a bérből történő törvényes levonás után megadni.

A felhasználó munkáltató, akihez az alkalmazottat az ideiglenes foglalkoztatási ügynökség kiküldi,

– tájékoztatja az ideiglenes alkalmazottakat az összes szabad állásról, hogy ugyanazokat a lehetőségeket kaphassák meg, mint a többi alkalmazott, hogy állandó munkát szerezhessenek,

– biztosítja az ideiglenes alkalmazottak számára a szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférést, ugyanolyan feltételek mellett, mint saját munkavállalói számára, ha ezt objektív okok nem akadályozzák,

– lehetővé teszi az ideiglenes munkavállalók számára az oktatáshoz való hozzáférést ugyanúgy, mint saját munkavállalói számára,

– tájékoztatást nyújt a munkavállalók képviselőinek saját helyzetének ismertetése keretén belül az ideiglenes munkavállalók kihasználásáról.

Az ideiglenes kiküldetés megszüntetése a következő módon történhet meg:

– a megegyezett idő elteltével,

– a munkaviszony résztvevőinek megegyezésével vagy

– a résztvevők egyoldalú felmondásával az elfogadott feltételek szerint.