Ugrás a tartalomra

Munkabiztonság és egészségvédelem

A munkahelyi egészségvédelem és biztonság mint a munkafeltételek állapota van definiálva, amely kizárja vagy minimálisra csökkenti a veszélyes és káros tényezők hatását a munkafolyamatban és a munkakörnyezetben a munkavállalók egészségére és egyúttal a munka védelmének részét képezi. A Munka Törvénykönyve konkrét munkahelyi egészségvédelmi és biztonsági előírásokra hivatkozik, amelyek részletesen meghatározzák a munkaadók és a munkavállalók munkahelyi biztonság és egészségvédelem területén fennálló kötelezettségeit.

A munkáltató alapvető kötelezettségei a külön előírásoknak megfelelően:

– a munkakörülmények javítása és igazítása a munkavállalókhoz; emellett figyelembe véve az elért tudományos és műszaki ismereteket,

– a veszélyek és veszélyeztetések megállapítása, a kockázat felmérése és írásos kockázatértékelési dokumentum kidolgozása az alkalmazottak által végzett valamennyi tevékenységre vonatkozóan,

– helyettesíteni a megerőltető és monoton munkát és az egészségre veszélyes és káros munkakörülmények között végzett munkát megfelelő munkaeszközökkel, munkamódszerekkel, gyártási folyamatokkal és a munkaszervezés javításával,

– biztonságos munkafolyamatok meghatározása,

– írásban kidolgozni, rendszeresen értékelni és szükség esetén frissíteni a munkahelyi egészségvédelem és biztonságpolitika koncepcióját, amely tartalmazza az alapvető célkitűzéseket, amelyeket a munkahelyi egészségvédelem és biztonság területén el kell érni, és egy programot ennek a koncepciónak a végrehajtására, amely tartalmazza főleg az eljárást, az eszközöket és a végrehajtás módját; ez nem vonatkozik arra a munkáltatóra, aki kevesebb, mint 11 munkavállalót foglalkoztat,

– kidolgozni és szükség esetén frissíteni a saját munkahelyek és munkák listáját

1. amelyek tiltottak a várandós nők, anyák a szülés utáni kilencedik hónap végéig és szoptató anyák számára,

2. amelyek specifikus kockázattal járnak a várandós nők, anyák a szülés utáni kilencedik hónap végéig és a szoptató nők számára,

3. amelyek tiltottak a fiatal munkavállalók számára,

– besorolni a munkavállalókat munka végzésére tekintettel a munkavállalók egészségére és képességeire, életkorára, képesítésére és szakértelmére a jogszabályok és egyéb előírások szerint a munkahelyi egészségvédelem és biztonság biztosítása érdekében és nem megengedni nekik, hogy olyan munkát végezzenek, amely nem felel meg egészségi állapotuknak és képességeiknek, nincs hozzá megfelelő életkoruk, képesítésük és igazolt szakmai alkalmasságuk a munkahelyi egészség és biztonság biztosítására vonatkozó jogszabályok és egyéb előírások szerint,

– munka végzése közben szüneteket biztosítani a munkavállalók számára a munkabiztonság és egészségvédelem biztosítása szempontjából,

– olyan munkáknál, ahol a munkavállalók nagyobb sérülési vagy egyéb egészségkárosodási kockázatnak vannak kitéve, ne használja a munkájukért járó díjazás olyan formáját, amely a munkateljesítmény növelése során veszélyeztetheti a munkavállalók biztonságát vagy egészségét,

– összeállítani a személyi védőfelszerelések listáját a munkafolyamatból és a munkakörnyezetből eredő kockázatok és veszélyeztetések felmérése és értékelése alapján, ezeket díjmentesen biztosítani és fenntartani,

– elrendelni a dohányzási tilalmat a munkahelyeken, ahol nemdohányzók is dolgoznak, biztosítani e tilalom betartását, valamint a dohányzás tilalmát a munkahelyeken is,

– gondoskodni a munkahelyein vagy helyiségeiben az ő tudtával ott-tartózkodó összes személy biztonságáról és egészségéről,

– állandóan ellenőrizni és követelni a jogszabályok és a többi előírás betartását a munkahelyi egészség és biztonság biztosítása, a biztonságos munkavégzés, a munkahelyi egészségvédelem és a biztonságos munkahelyi magatartás és biztonságos munkafolyamatok érdekében,

– minden munkavállalót rendszeresen, érthetően és bizonyíthatóan tájékoztatni kell:

1. a jogszabályokról és egyéb előírásokról a munkahelyi egészség és biztonság biztosítására, a biztonságos munkavégzési elvekről, a munkahelyi egészségvédelmi elvekről, a biztonságos munkahelyi viselkedésekről és a biztonságos munkamódszerekről, valamint a tudásukat ellenőrizni,

2. a meglévő és előre várható veszélyekről és fenyegetésekről, az egészségre gyakorolt hatásokról és a velük szembeni védelemről,

3. a belépési, tartózkodási és tevékenyég folytatási tilalmakról olyan helyeken, amelyek a munkavállaló életét vagy egészségi állapotát közvetlenül veszélyeztethetnék.