Ugrás a tartalomra

A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód és a hátrányos megkülönböztetés tiltása

A nők és férfiak egyenlő bánásmódra jogosultak a foglalkoztatás, a díjazás és előmenetel, a szakképzés és a munkakörülmények tekintetében. A nőknek olyan munkakörülményeket kell biztosítani, amelyek lehetővé teszik számukra a munkájukban való részvételt, figyelembe véve fiziológiai előfeltételeiket és figyelembe véve anyasági társadalmi szerepüket, valamint a férfiaknak és nőknek a gyermekek nevelésében és gondozásában betöltött családi kötelezettségeik tekintetében. Az egyenlő bánásmód elvével összhangban a személyek munkajogi viszonyaiban, hasonló jogviszonyokban és az ezekkel összefüggő jogviszonyokban tilos a hátrányos megkülönböztetés a nem, a vallás vagy a meggyőződés, a faj, az állampolgárság vagy az etnikai csoport, a fogyatékosság, az életkor, a szexuális irányultság, a házassági és családi állapot, bőrszín, nyelv, politikai vagy más gondolkodás, nemzeti vagy társadalmi eredet, vagyon, nem vagy más státusz alapján.

Az egyenlő bánásmód főleg a következő területeken érvényesül:

– foglalkoztatáshoz, foglalkozáshoz, egyéb jövedelemszerző tevékenységhez vagy funkcióhoz való hozzáférés, beleértve a toborzási követelményeket a munkába való felvételhez és a feltételeket és módszereket a válogatás során,

– foglalkoztatás és foglalkoztatási feltételek, beleértve a javadalmazást, a karrierépítést és az elbocsátást,

– a szakképzéshez való hozzáférés, a folyamatos szakképzés és az aktív munkaerő-piaci programokban való részvétel, beleértve a foglalkoztatási tanácsadáshoz és a munkahelyváltáshoz való hozzáférést vagy

– a munkavállalók szervezetében, a munkáltatók és egyes szakmák személyeit összekötő szervezetekben való részvétel és tevékenység, beleértve az e szervezetek által a tagjaiknak nyújtott előnyöket.

Az a munkavállaló, aki úgy ítéli meg, hogy az egyenlő bánásmód elvének megsértése a jogait vagy törvény által védett érdekeit érinti, jogosult panaszt benyújtani a munkáltatóhoz, vagy jogi védelmet kérni a bíróságon. A munkáltató köteles indokolatlan késedelem nélkül válaszolni a munkavállaló panaszára, ezt orvosolni, tartózkodni az ilyen cselekményektől és elhárítani annak következményeit.