…Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 297/2014 Z. z., ktorým sa ustanovuje suma minimálnej mzdy na rok 2015 Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 119/2012 Z. z.,…