Sari la conținut

Selectați-vă inspectoratul

Selectați-vă inspectoratul Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Odihnă zilnică continuă

Odihnă zilnică continuă Angajatorul este obligat să programeze timpul de muncă astfel încât angajatul să aibă între terminarea primului schimb și începerea celui de al doilea schimb o perioadă minimă de odihnă de 12 ore consecutive în decursul celor 24 de ore și cel puțin 14 ore într-o perioadă de 24 de ore în cazul unui angajat adolescent. Această perioadă

čítať ďalej

Timp de muncă normal

Timp de muncă normal În general este valabil că, timpul de lucru al angajatului este de până la 40 de ore pe săptămână. Durata medie a timpului de muncă săptămânal al angajatului, inclusiv munca suplimentară, nu poate depăși 48 de ore. Există câteva excepții cu privire la stabilirea timpului de muncă, în funcție de natura muncii, vârsta angajatului. Excepții de

čítať ďalej

Ore suplimentare

Ore suplimentare Munca suplimentară este o muncă efectuată de un angajat la solicitarea angajatorului sau cu consimțământul acestuia peste timpul de lucru săptămânal care rezultă dintr-un program de lucru predeterminat și efectuat în afara programului schimburilor de muncă. La un angajat cu un program de lucru mai scurt, munca suplimentară reprezintă o muncă care depășește timpul de lucru săptămânal. Unui

čítať ďalej

Evidența timpului de lucru

Evidența timpului de lucru Angajatorul este obligat să țină evidența timpului de lucru, a orelor suplimentare, a muncii pe timp de noapte, a perioadei active și a perioadei inactive din timpul de prezență al angajatului pentru a înregistra începutul și sfârșitul perioadei în care angajatul și-a desfășurat activitatea sau i s-a stabilit regimul de muncă sau a convenit asupra acestuia.

čítať ďalej

Securitatea socială

Securitatea socială Atunci când un angajat este detașat de către angajatorul său pentru o muncă temporară într-un alt stat membru UE în numele său pentru o perioadă maximă de 24 de luni, angajatorul poate solicita eliberarea formularului PD A1. Formularul A1 confirmă ce legislație privind securitatea socială se aplică titularului formularului. În conformitate cu normele Uniunii Europene, o persoană care

čítať ďalej

Permis de muncă

Permis de muncă Un angajator care are sediul stabilit pe teritoriul Republicii Slovace, în conformitate cu prevederile articolului § 21 din Legea nr. 5/2004 Monitorul Oficial, poate să angajeze un străin - un resortisant al unei țări terțe dacă: - deține o Carte albastră a Uniunii Europene, - i s-a atribuit permisul de ședere temporară în scopul angajării pe baza

čítať ďalej

Obligațiile angajatorului detașat

Obligațiile angajatorului detașat Angajatorul gazdă este obligat a) să păstreze contractul de muncă sau alt document care atestă existența unui raport de muncă cu lucrătorul detașat, b) să țină și să păstreze evidența timpului de lucru al angajatului detașat în conformitate cu § 99 din Codul Muncii c) să păstreze documentele privind salariile plătite personalului detașat pentru munca efectuată în

čítať ďalej

Comunicarea privind angajatorul care detașează

Comunicarea privind angajatorul care detașează Angajatorul care își trimite angajații pe teritoriul Republicii Slovace pentru executarea de lucrări în prestarea de servicii are, în conformitate cu prevederile § 4 alin. 1 din Legea nr. 351/2015 Monitorul Oficial, obligația să notifice la Inspectoratul de Muncă următoarele date: •denumirea sa comercială și sediul social, în cazul în care este persoană juridică, precum

čítať ďalej

Persoana de contact

Persoana de contact Persoana de contact este persoana autorizată să transmită documentele de la Inspectoratul de Muncă, în calitate de reprezentant desemnat al angajatorului care face detașarea. Persoana de contact trebuie să se afle pe teritoriul Slovaciei pe întreaga durată a detașării. De asemenea, angajații detașați pot fi desemnați în mod direct persoane de contact.

čítať ďalej

Egalitatea de tratament între bărbați și femei și interzicerea discriminării

Egalitatea de tratament între bărbați și femei și interzicerea discriminării Femeile și bărbații au dreptul la un tratament egal în ceea ce privește accesul la locurile de muncă, remunerarea și procedurile de muncă, formarea profesională și condițiile de muncă. Femeilor li se asigură condiții care să le permită să participe la activitate, luându-se în considerare condițiile prealabile fiziologice și situația

čítať ďalej