Sari la conținut

Selectați-vă inspectoratul

Selectați-vă inspectoratul Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Odihnă zilnică continuă

Odihnă zilnică continuă Angajatorul este obligat să programeze timpul de muncă astfel încât angajatul să aibă între terminarea primului schimb și începerea celui de al doilea schimb o perioadă minimă de odihnă de 12 ore consecutive în decursul celor 24 ...citiți mai departe

Timp de muncă normal

Timp de muncă normal În general este valabil că, timpul de lucru al angajatului este de până la 40 de ore pe săptămână. Durata medie a timpului de muncă săptămânal al angajatului, inclusiv munca suplimentară, nu poate depăși 48 de ...citiți mai departe

Ore suplimentare

Ore suplimentare Munca suplimentară este o muncă efectuată de un angajat la solicitarea angajatorului sau cu consimțământul acestuia peste timpul de lucru săptămânal care rezultă dintr-un program de lucru predeterminat și efectuat în afara programului schimburilor de muncă. La un ...citiți mai departe

Evidența timpului de lucru

Evidența timpului de lucru Angajatorul este obligat să țină evidența timpului de lucru, a orelor suplimentare, a muncii pe timp de noapte, a perioadei active și a perioadei inactive din timpul de prezență al angajatului pentru a înregistra începutul și ...citiți mai departe

Securitatea socială

Securitatea socială Atunci când un angajat este detașat de către angajatorul său pentru o muncă temporară într-un alt stat membru UE în numele său pentru o perioadă maximă de 24 de luni, angajatorul poate solicita eliberarea formularului PD A1. Formularul ...citiți mai departe

Permis de muncă

Permis de muncă Un angajator care are sediul stabilit pe teritoriul Republicii Slovace, în conformitate cu prevederile articolului § 21 din Legea nr. 5/2004 Monitorul Oficial, poate să angajeze un străin - un resortisant al unei țări terțe dacă: - ...citiți mai departe

Obligațiile angajatorului detașat

Obligațiile angajatorului detașat Angajatorul gazdă este obligat a) să păstreze contractul de muncă sau alt document care atestă existența unui raport de muncă cu lucrătorul detașat, b) să țină și să păstreze evidența timpului de lucru al angajatului detașat în ...citiți mai departe

Comunicarea privind angajatorul care detașează

Comunicarea privind angajatorul care detașează Angajatorul care își trimite angajații pe teritoriul Republicii Slovace pentru executarea de lucrări în prestarea de servicii are, în conformitate cu prevederile § 4 alin. 1 din Legea nr. 351/2015 Monitorul Oficial, obligația să notifice ...citiți mai departe

Persoana de contact

Persoana de contact Persoana de contact este persoana autorizată să transmită documentele de la Inspectoratul de Muncă, în calitate de reprezentant desemnat al angajatorului care face detașarea. Persoana de contact trebuie să se afle pe teritoriul Slovaciei pe întreaga durată ...citiți mai departe