Sari la conținut

Responsabilitatea pentru angajarea ilegală

Definirea conceptuală a muncii ilegale, angajării ilegale, a interzicerii prestării
muncii ilegale și angajării ilegale, și executarea controlului este cuprinsă în legea
nr. 82/2005 Monitorul Oficial privind munca ilegală și angajarea ilegală, în modificarea și completarea unor legi, în versiunea reglementărilor ulterioare.

Legea nr. 82/2005 Monitorul Oficial distinge două stări de fapt ale fondului contravenției muncii ilegale, conform căreia se consideră ca fiind muncă ilegală, munca dependentă, pe care o prestează o persoană fizică pentru o persoană juridică sau pentru o persoană fizică, care este un antreprenor, cu îndeplinirea concomitentă a condiției care constă în faptul că aceasta:

I. nu are stabilit cu persoana juridică sau persoana fizică, care este antreprenor
un raport de muncă juridic sau o relație de muncă de funcționar public în temeiul unui regulament special,
sau

II. este cetățean al unei țări care nu este stat membru al Uniunii Europene, al altui
stat contractant al Acordului privind Spațiul Economic European sau Confederației Elvețiene
sau o persoană fără cetățenie, iar condițiile de angajare nu sunt îndeplinite în temeiul unui regulament special.

Legea nr. 82/2005 Monitorul Oficial distinge patru stări de fapt ale unui delict administrativ al angajării ilegale, conform căruia un astfel de delict administrativ îl reprezintă angajarea de către o persoană juridică sau o persoană fizică care este antreprenor, dacă utilizează o muncă dependentă:

I. a unei persoane fizice și nu are încheiat cu aceasta un raport de muncă juridic sau
o relație de muncă de funcționar public în temeiul unui act normativ special, (Codul Muncii, Legea serviciului public),

II. a unei persoane fizice, are încheiată o relație de muncă cu aceasta sau o relație de muncă de funcționar public în temeiul unui act normativ special, și nu a înregistrat-o în registrul asiguraților și al contribuitorilor pentru fondul de pensii pentru limită de vârstă în termen de șapte zile de la expirarea termenului potrivit unui act normativ special (§ 231 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 461/2003 Monitorul Oficial privind asigurarea socială) pentru înregistrarea în acest registru, dar nu mai târziu de începutul controlului privind munca ilegală și angajarea ilegală, în cazul în care controlul a început în termen de șapte zile de la expirarea termenului prevăzut de actul normativ special pentru înregistrarea în acest registru; adică cel mai târziu înainte de începerea activității angajatului sau

III. este resortisant unei țări terțe și condițiile pentru angajarea sa nu sunt îndeplinite
conform unui act normativ special (§ 21 alin. 1 din Legea privind serviciile de ocupare a forței de muncă),

IV. este resortisantul unei țări terțe care are reședința pe teritoriul Republicii Slovace
contrară prevederilor actului normativ special, Legea nr. 404/2011 Monitorul Oficial privind regimul străinilor, respectiv Legea nr. 480/2002 Monitorul Oficial privind azilul.

Sancțiuni

Supravegherea respectării prevederilor legale care reglementează interzicerea muncii ilegale
și angajarea ilegală face parte din activitatea de inspecție a muncii prin care se promovează
protecția lucrătorilor la locul de muncă. Atribuțiile administrației de stat în domeniul inspecției muncii sunt reglementate prin Legea nr. 125/2006 Monitorul Oficial privind inspecția muncii.

Obligația Inspectoratului de a sancționa delictul administrativ de angajare ilegală este reglementată de Legea inspecției muncii, care impune obligația de a aplica o amendă angajatorului sau persoanei fizice pentru încălcarea interdicției de angajare ilegală în valoare de la 2 000 euro până la 200 000 euro, iar pentru angajarea ilegală a două sau mai multe persoane fizice în același timp cel puțin 5 000 euro.