Sari la conținut

Organism de legătură pentru lucrătorii detașați

Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind detașarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii nr. 96/71 CE impune statelor membre să coopereze și să împărtășească informațiile necesare. În acest scop, în toate statele membre ale UE au fost înființate centrele naționale de legătură și organismele responsabile de monitorizarea condițiilor de angajare în timpul detașării. Aceste centre de legătură au fost instituite atât ca puncte de contact pentru autoritățile naționale competente ale statelor membre ale UE, cât și pentru angajatorii care detașează salariați și pentru angajați.

Principalele sarcini ale organismelor de legătură sunt:
• să furnizeze informații generale cu privire la condițiile de muncă și condițiile de angajare în cazul detașării
• să controleze respectarea condițiilor de muncă și a condițiilor de angajare
• să furnizeze autorității competente a unui alt stat membru UE informații pentru a identifica detașarea și controlul respectării detașării și alte informații legate de detașare
• să investigheze faptele legate de detașare.

Organism de legătură în Republica Slovacă:

Inspectoratul Național de Muncă

Adresa: Masarykova 10, 040 01 Košice, Republica Slovacă
Lucia Sabová Danková, Departamentul de inspecție a muncii, Direcția de relații forța de muncă
E-mail: podatelna@ip.gov.sk, lucia.sabovadankova@ip.gov.sk,
Telefon: +421 55 7979926