Sari la conținut

Selectați-vă inspectoratul

Selectați-vă inspectoratul Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Protejarea drepturilor angajaților detașați

Protejarea drepturilor angajaților detașați Un angajat detașat, care crede că drepturile sau interesele sale protejate prin lege îi sunt afectate de nerespectarea condițiilor de detașare în Republica Slovacă poate:  să depună o plângere direct sau prin intermediul reprezentanților angajaților la ...citiți mai departe

Avantaj salarial pentru munca suplimentară

Avantaj salarial pentru munca suplimentară Pentru munca suplimentară, angajatului i se cuvine salariul obținut și beneficiul salarial de cel puțin 25% din câștigul său mediu. Angajatului care efectuează munci riscante i se cuvine pentru orele suplimentare prestate un beneficiu salarial ...citiți mai departe

Cerințe salariale minime

Cerințe salariale minime În cazul în care angajatorul nu a stabilit remunerația angajaților în baza unui contract colectiv, acesta este obligat să acorde angajatului un salariu cel puțin egal cu salariul minim stabilit pentru nivelul de dificultate al locului de ...citiți mai departe

Contracte colective

Contracte colective Un contract colectiv este rezultatul negocierilor colective. Acesta reglementează relația dintre angajator și angajați, respectiv dintre angajator și sindicate. Un contract colectiv de nivel superior este încheiat pentru un număr mai mare de angajatori; între o organizație patronală ...citiți mai departe

Indemnizații de deplasare

Indemnizații de deplasare Un angajat detașat într-un alt stat membru pentru a-și desfășura activitatea de prestare servicii are dreptul la indemnizații de deplasare în temeiul Legii nr. 283/2002 Monitorul Oficial privind • rambursarea cheltuielilor de deplasare dovedite (§ 4 alin. ...citiți mai departe

Salariul minim

Salariul minim Salariul minim este stabilit de Ordonanța Guvernului, întotdeauna la data de 1 ianuarie a anului calendaristic relevant. Pentru anul 2020, salariul minim este stabilit la 3,333 EURO / ora, respectiv 580, - EURO / lună. Evoluția salariului minim ...citiți mai departe

Cuantumul dreptului la concediu de odihnă

Cuantumul dreptului la concediu de odihnă Angajatul este îndreptățit, în condițiile prevăzute de Codul Muncii, să beneficieze de a) concediu pentru anul calendaristic sau o parte proporțională a acestuia, b) concediu pentru zile lucrate, c) concediu suplimentar. Concediul pentru anul ...citiți mai departe