Sari la conținut

Timp de muncă normal

În general este valabil că, timpul de lucru al angajatului este de până la 40 de ore pe săptămână. Durata medie a timpului de muncă săptămânal al angajatului, inclusiv munca suplimentară, nu poate depăși 48 de ore. Există câteva excepții cu privire la stabilirea timpului de muncă, în funcție de natura muncii, vârsta angajatului.

Excepții de la regulă condiționate de stabilirea timpului de muncă:
– un maxim de 38 și 3/4 ore pe săptămână, în cazul în care angajatul prestează munca în mod regulat, în toate schimburile în cazul funcționării în două schimburi,
– maxim 37 și 1/2 ore pe săptămână, în cazul în care angajatul prestează munca în mod regulat, în toate schimburile în cazul funcționării în trei schimburi sau în cazul funcționarii continue.

Excepții de la regulă condiționate de natura muncii:
– un maxim de 33 și 1/2 ore pe săptămână dacă angajatul lucrează cu un agent cancerigen chimic dovedit în procese de lucru cu risc de carcinogenitate chimică sau desfășoară activități care duc la iradierea cu radiație ionizantă de categoria A într-o zonă controlată cu surse de radiație ionizantă.

Excepții de la regulă condiționate de vârsta angajatului:
– maximum 30 de ore pe săptămână pentru un angajat minor cu vârsta mai mică de 16 ani
– un maxim de 37 și 1/2 ore pe săptămână, pentru un angajat minor cu vârsta de peste 16 ani.