Sari la conținut

Obligațiile angajatorului detașat

Angajatorul gazdă este obligat

a) să păstreze contractul de muncă sau alt document care atestă existența unui raport de muncă cu lucrătorul detașat,
b) să țină și să păstreze evidența timpului de lucru al angajatului detașat în conformitate cu § 99 din Codul Muncii
c) să păstreze documentele privind salariile plătite personalului detașat pentru munca efectuată în timpul detașării.

Aceste documente trebuie să fie disponibile la locul prestării muncii pe tot parcursul perioadei de detașare.

Angajatorul gazdă este obligat în baza solicitării Inspectoratului de Muncă

a) să prezinte documentele menționate anterior,
b) să livreze aceste documente chiar și după încheierea detașării,
c) să prezinte o traducere a documentelor sau a unor părți ale acestora în limba slovacă într-un termen rezonabil stabilit de Inspectoratul de Muncă.