Sari la conținut

Comunicarea privind angajatorul care detașează

Angajatorul care își trimite angajații pe teritoriul Republicii Slovace pentru executarea de lucrări în prestarea de servicii are, în conformitate cu prevederile § 4 alin. 1 din Legea nr. 351/2015 Monitorul Oficial, obligația să notifice la Inspectoratul de Muncă următoarele date:

•denumirea sa comercială și sediul social, în cazul în care este persoană juridică, precum și denumirea comercială sau numele și prenumele său, dacă este diferit de denumirea comercială, și domiciliul stabil dacă este o persoană fizică,
•numărul său de identificare, dacă i-a fost atribuit, și registrul în care este înregistrat,
•numărul estimat de angajați delegați (menționați nominal),
•nume, prenume, data nașterii, domiciliul stabil și naționalitatea angajatului detașat,
•data începerii și încheierii detașării,
•locul prestării muncii și tipul de munci efectuate de angajatul detașat pe durata detașării,
•denumirea activității sau a serviciilor pe care angajatorul care detașează le va furniza prin intermediul unui angajat detașat în Republica Slovacă,
•numele, prenumele și adresa (din Slovacia) persoanei împuternicite să furnizeze înscrisurile, care pe durata detașării se va afla pe teritoriul Republicii Slovace (persoana de contact).

Angajatorul care detașează va îndeplini această obligație:

•electronic – angajatorul care detașează va completa e-mailul de contact, se va înregistra și își va crea un cont; odată înregistrat, acesta va fi în măsură să anunțe detașarea angajaților și apoi să gestioneze datele menționate (să introducă modificările cu privire la angajații detașați sau să complementeze cu angajații sosiți recent)

PORTAL DE ÎNREGISTRARE (Recomandat)

•în format de înscris – formularul trebuie completat, tipărit și trimis pe adresa Národný inšpektorát práce, Masarykova 10, 040 01 Košice, sau prin e-mail la: nip@ip.gov.sk.

FORMULAR DE ÎNREGISTRARE (Posibilitate alternativă)

ATENȚIE:

Angajatorul este obligat să păstreze contractul de muncă sau alt document care confirmă raportul de muncă cu angajatul detașat, înregistrarea timpului de muncă al angajatului detașat, documentele privind salariul plătit angajatului detașat pentru munca efectuată în timpul detașării la locul prestării muncii.