Sari la conținut

Securitatea socială

Atunci când un angajat este detașat de către angajatorul său pentru o muncă temporară într-un alt stat membru UE în numele său pentru o perioadă maximă de 24 de luni, angajatorul poate solicita eliberarea formularului PD A1. Formularul A1 confirmă ce legislație privind securitatea socială se aplică titularului formularului. În conformitate cu normele Uniunii Europene, o persoană care prestează o muncă se supune întotdeauna reglementărilor legale doar dintr-o singură țară a UE. Formularul PD A1 este eliberat de țara a cărei legislație se aplică angajatului detașat și confirmă faptul că angajații nu sunt supuși legislației niciunei alte țări în care aceștia lucrează temporar, adică nu există obligația de a plăti contribuții la asigurările sociale (inclusiv asigurarea de sănătate) în altă țară. A1 rămâne în vigoare până la data de expirare indicată pe formular sau până când este revocat de instituția emitentă.

Condițiile în care se eliberează formularul PD A1 sunt explicate în Ghidul practic al legislației aplicabile, disponibil la http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=868.

Dacă sunt îndeplinite toate condițiile de detașare, instituția competentă eliberează un formular PD A1 care certifică faptul că angajatul este încă supus legislației țării din care a fost detașat angajatul.