Sari la conținut

Cerințe salariale minime

În cazul în care angajatorul nu a stabilit remunerația angajaților în baza unui contract colectiv, acesta este obligat să acorde angajatului un salariu cel puțin egal cu salariul minim stabilit pentru nivelul de dificultate al locului de muncă în cauză.

Salariul minim reprezintă baza în funcție de care se stabilește valoarea drepturilor salariale minime la care are dreptul un angajat și depinde de gradul de dificultate al muncii atribuite de angajator. Rata salariului minim pentru nivelul de muncă relevant prestat este
un multiplu al salariului minim pe oră, pentru un timp de lucru săptămânal fix de 40 de ore, sau un salariu minim lunar, dacă salariatul este acordat sub forma unui salariu lunar stabilit printr-o reglementare specială și coeficientul salariului minim:

Grad coeficient
1 1,0
2 1,2
3 1,4
4 1,6
5 1,8
6 2,0

CARACTERISTICILE NIVELURILOR DE INTENSITATE ALE LOCURILOR DE MUNCĂ

Locurile de muncă sunt definite în funcție de nivelul de complexitate, responsabilitate și volumul de muncă al angajatului prin următoarele caracteristici:

(a) loc de muncă corespunzător primului nivel de intensitate a muncii se caracterizează prin efectuarea lucrărilor auxiliare, pregătitoare sau de manipulare, în conformitate cu proceduri și instrucțiuni precise,
(b) loc de muncă corespunzător celui de-al doilea nivel de intensitate a muncii se caracterizează prin efectuarea unor activități de rutină cuprinzătoare sau a unor activități de rutină profesională controlabile în conformitate cu procedurile sau modurile de operare sau a unor activități care implică o responsabilitate semnificativă; efectuarea meșteșugurilor simple; desfășurarea de activități sanitare în domeniul sănătății; efectuarea unor activități recurente, economico-administrative, tehnico-operaționale sau economice, conform instrucțiunilor sau procedurilor stabilite,

(c) loc de muncă corespunzător celui de-al treilea nivel de intensitate a muncii se caracterizează prin efectuarea de diverse lucrări de specialitate sau lucrări de specialitate complete sau prin asigurarea separată de activități mai puțin complexe; execuția independentă a meșteșugurilor creative individuale; gestionarea sau asigurarea operațională a funcționării echipamentelor sau a proceselor operaționale asociate unui efort mintal sporit, cu potențială responsabilitate pentru sănătatea și siguranța celorlalte persoane sau pentru daune greu îndepărtabile,

d) loc de muncă corespunzător celui de-al patrulea nivel al intensității muncii se caracterizează prin furnizarea independentă de activități profesionale sau prin realizarea unor lucrări parțiale conceptuale, sistemice și metodologice asociate unui efort mintal crescut; furnizarea de asistență medicală, asistență medicală profesională cu responsabilitate pentru sănătatea umană; gestionarea, organizarea sau coordonarea proceselor complexe sau a unui set mare de dispozitive foarte complexe, eventual cu responsabilitate pentru viața și sănătatea altor persoane,

(e) loc de muncă corespunzător celui de-al cincilea grad de intensitate a muncii se caracterizează prin realizarea unor lucrări sistemice, conceptuale, creative sau metodologice specializate, cu un efort mintal ridicat; asigurarea complexă a secțiunilor și agendelor celor mai complexe pentru a identifica noi proceduri în cadrul sistemului; executarea activităților profesionale și de specialitate relevante în sectorul sănătății, cu responsabilitate pentru sănătatea umană; gestionarea, organizarea și coordonarea proceselor și sistemelor extrem de complexe, inclusiv alegerea și optimizarea procedurilor și a modurilor de soluționare,

(f) loc de muncă corespunzător celui de-al șaselea nivel al intensității muncii se caracterizează printr-o soluționare creativă a sarcinilor într-un mod neobișnuit, cu rezultate nespecificate, cu grad ridicat de responsabilitate pentru daune, cu cele mai largi urmări sociale; efectuarea de activități de asistență medicală specializată și certificată cu responsabilitate pentru sănătatea și viața oamenilor; gestionarea, organizarea și coordonarea sistemelor celor mai complexe, cu responsabilitatea pentru daunele materiale și morale care nu pot fi îndepărtate, cu cerințe considerabile privind capacitatea de a face față situațiilor complexe și conflictuale asociate de obicei cu amenințarea generală pentru cel mai larg grup de persoane.

Salariul minim nu include salariul pentru ore suplimentare, avantaje salariale pentru munci prestate pe durata sărbătorilor, avantaje salariale pentru munca prestată pe timp de noapte și compensare salarială pentru executarea unor munci dificile.