Sari la conținut

Condiții de muncă în cazul angajării prin agenții de muncă temporară

Angajatul încheie un contract de muncă cu o agenție de angajare temporară în care agenția de angajare temporară se angajează să asigure angajatului prestarea muncii temporare la angajatorul utilizator și se stabilesc condițiile de angajare convenite.

Cele două părți contractante încheie un contract scris de atribuire temporară care conține în special denumirea și sediul social al angajatorului utilizator, data la care a fost efectuată atribuirea temporară și perioada pentru care a fost convenită atribuirea temporară, tipul muncii și locul prestării muncii, condițiile salariale și condițiile de reziliere unilaterală a prestării muncii înainte de expirarea atribuirii temporare.

Atribuirea temporară poate fi convenită pentru o perioadă maximă de 24 de luni. Atribuirea temporară a unui angajat la același angajator utilizator poate fi prelungită sau reînnoită în termen de 24 de luni de cel mult patru ori.

Angajatorul utilizator atribuie angajatului, în numele angajatorului sau agenției de angajare temporară, pe durata atribuirii temporare sarcini de muncă, organizează, gestionează și controlează munca sa, îi dă instrucțiuni în acest scop, creează condiții de lucru favorabile și asigură sănătatea și securitatea la locul de muncă, în același mod ca și al celorlalți angajați.

Pe durata repartizării temporare, agenția de angajare temporară acordă salariu, compensații salariale, indemnizații de călătorie. Condițiile de muncă, inclusiv condițiile salariale și condițiile de angajare a angajaților atribuiți temporar, trebuie să fie cel puțin la fel de favorabile ca și cele ale unui angajat comparabil al angajatorului utilizator. Condițiile de muncă și condițiile de angajare sunt:

a) timpul de lucru, pauzele la locul, odihna, munca suplimentară, urgențele la locul de muncă, munca pe timpul nopții, concediile și sărbătorile,

b) condițiile salariale,

c) securitatea și protejarea sănătății la locul de muncă,

d) achitarea daunelor în caz de accidente de muncă sau boli profesionale,

e) despăgubiri în caz de incapacitate de plată și protecția drepturilor angajaților temporari,

f) protecția femeilor însărcinate, a mamelor până la sfârșitul celei de-a noua luni de la naștere, a femeilor care alăptează, a femeilor și a bărbaților care îngrijesc copiii și adolescenții,

g) dreptul la negociere colectivă,

h) condiții de hrană.

În cazul în care Agenția de muncă temporară nu acordă salariu angajatului atribuit temporar în conformitate cu condițiile de muncă menționate mai sus, angajatorul utilizator este obligat, în termen de 15 zile de la data termenului de plată, să îi acorde acest salariu sau diferența de salariu după efectuarea unor deduceri legale din salariu.

Angajatorul utilizator căruia i-a fost atribuit angajatul de către Agenția de muncă temporară,

– informează angajații temporari cu privire la toate locurile de muncă vacante, pentru a le oferi aceleași oportunități similare ca și celorlalți angajați pentru a obține un loc de muncă permanent,

– oferă angajaților temporari acces la propriile servicii sociale, în aceleași condiții ca și angajaților săi, cu excepția cazului când există motive obiective care împiedică acest lucru,

– permite angajaților temporari accesul la educație, în același mod ca și angajaților săi,

– oferă reprezentanților angajaților informații privind utilizarea angajaților temporari în contextul informării asupra situației lor la locul de muncă.

Încetarea atribuirii temporare poate apărea în următoarele moduri:

– la expirarea termenului convenit

– prin acordul părților raportului de muncă sau

– încetarea unilaterală din parte participanților în baza condițiilor convenite.