Protejarea drepturilor angajaților detașați

Un angajat detașat, care crede că drepturile sau interesele sale protejate prin lege îi sunt afectate de nerespectarea condițiilor de detașare în Republica Slovacă poate:

  •  să depună o plângere direct sau prin intermediul reprezentanților angajaților la autoritatea competentă de inspecție a muncii sau
  •  să se adreseze instanței și să solicite protecție juridică.