Preskočiť na obsah

Úradné hodiny - Trnava

Legenda: PPV - pracovno-právne vzťahy BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vrátane dopravy SLvD - sociálna legislatíva v doprave Podateľňa PPV BOZP Pondelok: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00 8:00 - 11:00  12:00 - 15:00 Utorok: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00 8:00 - 11:00  12:00

čítať ďalej