Preskočiť na obsah

Správne poplatky

Upozornenie k správnym poplatkom Upozorňujeme žiadateľov, že odo dňa 01.03.2016 sa mení spôsob úhrady správnych poplatkov  nasledovne: Správne poplatky neuhrádzajte vopred a bez vyzvania, správne poplatky je potrebné uhradiť až po vystavení platobného predpisu na konkrétny účel, v ktorom budú vygenerované požadované údaje k platbe. Názvy správnych ...čítať ďalej

Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Správny poplatok za vydanie  "Potvrdenia o neporušení nelegálneho zamestnávania" od 1.1.2018 je suma 2 €. Potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania sa vydáva na základe správne vypísanej žiadosti podľa priloženého vzoru.

Úradné hodiny - Trnava

Legenda: PPV - pracovno-právne vzťahy BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci, vrátane dopravy SLvD - sociálna legislatíva v doprave Podateľňa PPV BOZP Pondelok: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00 8:00 - 11:00 12:00 - 15:00 8:00 - 11:00  ...čítať ďalej