Mimoriadny oznam

!!!  MIMORIADNY OZNAM  !!!

Opatrenia prijaté k 17. augustu 2020 v súvislosti s mimoriadnou situáciou na území Slovenskej republiky z dôvodu príchodu druhej vlny ochorenia COVID-19.

 

Na základe mimoriadnej situácie v Slovenskej republike vyhlásenej Ústredným krízovým štábom SR v nadväznosti na opatrenia Národného inšpektorátu práce v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 (Koronavírus) bude Inšpektorát práce Banská Bystrica pre verejnosť z preventívnych dôvodov uzavretý až do odvolania.

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania bude inšpektorát vydávať len na základe správne vyplnenej žiadosti doručenej elektronicky alebo poštovým podnikom. Spracované potvrdenia budú zasielané výlučne poštovým podnikom.

Preukazy a osvedčenia bude inšpektorát vydávať len na základe správne vyplnenej žiadosti doručenej elektronicky alebo poštovým podnikom. Spracované preukazy a osvedčenia budú zasielané výlučne poštovým podnikom.

Žiadatelia o poskytnutie poradenstva môžu v pracovných dňoch v čase od 08:00 hod. do 15:00 hod. písať na emailovú adresu ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk alebo volať na telefónne číslo + 421 48 41 41 741.

Ing. Dušan Gonda, hlavný inšpektor práce