Preskočiť na obsah

Mimoriadny oznam

!!!  MIMORIADNY OZNAM  !!!

Opatrenia prijaté k 26. októbru 2020 v súvislosti s Uznesením vlády SR číslo 678 zo dňa 22. októbra 2020 z dôvodu druhej vlny ochorenia COVID-19.

 

Na základe prijatého Uznesenia vlády SR v nadväznosti na opatrenia Národného inšpektorátu práce v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19 (Koronavírus) bude Inšpektorát práce Banská Bystrica pre verejnosť z preventívnych dôvodov uzavretý až do odvolania.

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania bude inšpektorát vydávať len na základe správne vyplnenej žiadosti doručenej elektronicky alebo poštovým podnikom. Spracované potvrdenia budú zasielané výlučne elektronicky.

Preukazy a osvedčenia bude inšpektorát vydávať len na základe správne vyplnenej žiadosti doručenej elektronicky alebo poštovým podnikom. Spracované preukazy a osvedčenia budú zasielané výlučne poštovým podnikom.

Poradenstvo bude inšpektorát poskytovať elektronicky prostredníctvom elektronickej schránky ip.bbystrica@bb.ip.gov.sk alebo telefonicky na číslach 048/4141741, 048/4141742.

 

Ing. Dušan Gonda, hlavný inšpektor práce