Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce B. Bystrica

Kontaktná adresa

Partizánska cesta 98 (Mapa)
974 33 Banská Bystrica
IČO: 00166375
Bezplatná protikorupčná telefonická linka: 0800 500 205

E-maily

Telefónne čísla

Hlavný inšpektor práce (HIP)
hlavný inšpektor práce - Ing. Bc. Kováč Andrej
048/4142083
asistentka HIP - Volková Gabriela
048/4142083
osobný úrad - Mgr. Kováčová Danica
048/4141742
Právne oddelenie
vedúca oddelenia - Mgr. Konfalová Anna
048/4141742
asistentka - Čierna Jana
048/4141742
právnička - Mgr. Kostúrová Radka
048/4141742
právnička - JUDr. Krejčů Slávka
048/4141742
Oddelenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vedúci oddelenia - Ing. Valach Marián
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Zápotocký Ján
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Michalik Peter
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Profant Stanislav
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Vetrák Marián
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Žeby Jozef
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Rešetka Marek, PhD.
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Mastiš Richard
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Ďurica Ján
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Ivanič Jaroslav
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Jančovič Martin
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Kapusta Peter
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Pavúk Boris
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Salay Mikuláš
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Šroba Tomáš
048/4141741
Oddelenie pracovnoprávnych vzťahov
vedúci oddelenia - Ing. Medľa Milan
048/4141742
inšpektor práce - JUDr. Mgr. Benč Miroslav
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Puček Anton
048/4141742
inšpektor práce - Mgr. Meloš Lukáš
048/4141742
inšpektor práce - Mgr. Hudecová Katarína
048/4141742
inšpektor práce - Mgr. Boháčiková Ružena
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Sedlár Jozef
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Lichá Zuzana
048/4141742
inšpektor práce - Mgr. Šušová Mária
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Dobrovodová Klaudia
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Hébortová Marta
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Lapinová Marcela
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Nemčeková Veronika
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Schvarcbacherová Ivana
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Teremová Alena
048/4141742
inšpektor práce - Mgr. Valenčíková Nadežda
048/4141742
inšpektor práce - Ing. Bc. Veličová Danica
048/4141742
Oddelenie vnútornej prevádzky
hospodárka - Hlinková Drahuša
048/4141742
finančná účtovníčka - Ing. Hanuliaková Margita
048/4141742
referentka ekonomiky - Jamrichová Denisa
048/4141742
telefónna manipulantka - Kršková Mária
048/4141742
vodič, referent autoprevádzky - Čaja Ľuboš
048/4141742
správca budovy - Nemček Anton
048/4141742
informatik, správca siete - Ing. Pavlenda Peter
048/4141741
referentka informatiky - Mgr. Samuelčíková Veronika
048/4141741
Oddelenie dopravy
vedúci oddelenia - Ing. Gonda Dušan
048/4141741
inšpektor práce - Mgr. Garaj Miroslav
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Klobušický Róbert
048/4141741
inšpektor práce - Ing. Trnka Filip
048/4141741
Médiá
hlavný inšpektor práce - Ing. Bc. Kováč Andrej
048/4142083
hovorca - Mgr. Konfalová Anna
048/4141742
Mapa