Preskočiť na obsah

Správne poplatky

Upozornenie k správnym poplatkom Upozorňujeme žiadateľov na nasledujúce skutočnosti: Správny poplatok je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov: zakúpením  e- kolku (QR-kódu) v požadovanej hodnote na pobočkách  Slovenskej  pošty, a. s. (najjednoduchší spôsob) uhradením platobného predpisu, ktorý Vám vyhotovíme na Inšpektoráte práce Košice úhradu platobného predpisu môžete vykonať niekoľkými spôsobmi: prevodom na účet, ktorý je uvedený na platobnom predpise vrátane ostatných

čítať ďalej

Vydávanie potvrdenia o neuložení právoplatnej pokuty za porušenie zákazu nelegálneho zamestnávania

Upozorňujeme žiadateľov o vydanie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania, že vzhľadom na legislatívne zmeny sa od 1.1.2018 zvyšuje správny poplatok za vydanie potvrdenia  na 2€. dôležité informácie ohľadom povinnej aktivácie schránok právnických osôb - najčastejšie otázky a odpovede Žiadosti o vydanie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania posielajte výlučne do elektronickej schránky miestne príslušného krajského Inšpektorátu práce. Potvrdenie Vám

čítať ďalej