Podnety a sťažnosti

Postup inšpektorátu práce Košice pri vybavovaní podnetov , návrhov a iných podaní a postup pri vybavovaní sťažností.

Správne poplatky

Upozornenie k správnym poplatkom Upozorňujeme žiadateľov na nasledujúce skutočnosti: Správny poplatok je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov: zakúpením  e- kolku (QR-kódu) v požadovanej hodnote na pobočkách  Slovenskej  pošty, a. s. (najjednoduchší spôsob) uhradením platobného predpisu, ktorý Vám vyhotovíme na ...čítať ďalej

Vyhodnotenie „Európskeho týždňa bezpečnosti práce“

Informácia o týždni  BOZP  na Inšpektoráte práce Košice Inšpektorát práce Košice počas 43. týždňa, ktorý bol vyhlásený za “ Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci“ pripravil pre organizácie (právnické osoby) ako aj jednotlivcov (fyzické osoby) tieto aktivity: V rámci Európskeho týždňa ...čítať ďalej

Domov - Košice

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie. Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov. Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá hlavný inšpektor práce, ktorého na návrh generálneho riaditeľa ...čítať ďalej