Úradné hodiny - Košice

Úradné hodiny pre verejnosť Podateľňa Poradenstvo Pondelok: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Utorok: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00 8:00 - 12:00 13:00 - 15:00 Streda: 8:00 - 11:00 12:00 - 14:00 8:00 ...čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Postup inšpektorátu práce Košice pri vybavovaní podnetov , návrhov a iných podaní a postup pri vybavovaní sťažností.

Správne poplatky

Upozornenie k správnym poplatkom Upozorňujeme žiadateľov na nasledujúce skutočnosti: Správny poplatok je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov: zakúpením  e- kolku (QR-kódu) v požadovanej hodnote na pobočkách  Slovenskej  pošty, a. s. (najjednoduchší spôsob) uhradením platobného predpisu, ktorý Vám vyhotovíme na ...čítať ďalej