Vydávanie osvedčení a preukazov - Košice

Oznamujeme žiadateľom o vydanie osvedčení a preukazov na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených pracovných činností ustanovených právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich prevádzke, ktoré vydávajú inšpektoráty práce nie je možné na Inšpektoráte ...čítať ďalej

Úradné hodiny - Košice

Úradné hodiny pre verejnosť V súvislosti s novým koronavírusom a ochorením COVID-19 na Inšpektoráte práce Košice je do odvolania zrušené osobné poskytovania poradenstva. Naďalej ho môžete využívať telefonicky +42155/6002301, alebo písomne e-mailom: ip.kosice@ke.ip.gov.sk Za pochopenie ďakujeme Podateľňa Poradenstvo Pondelok: 8:00 ...čítať ďalej

Podnety a sťažnosti

Postup inšpektorátu práce Košice pri vybavovaní podnetov , návrhov a iných podaní a postup pri vybavovaní sťažností.

Správne poplatky

Upozornenie k správnym poplatkom Upozorňujeme žiadateľov na nasledujúce skutočnosti: Správny poplatok je možné zaplatiť jedným z nasledovných spôsobov: zakúpením  e- kolku (QR-kódu) v požadovanej hodnote na pobočkách  Slovenskej  pošty, a. s. (najjednoduchší spôsob) uhradením platobného predpisu, ktorý Vám vyhotovíme na ...čítať ďalej