Preskočiť na obsah

Oznamujeme žiadateľom o vydanie osvedčení a preukazov na obsluhu určených pracovných prostriedkov a vykonávanie určených pracovných činností ustanovených právnymi predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pri ich prevádzke, ktoré vydávajú inšpektoráty práce nie je možné na Inšpektoráte práce v Košiciach vyberať správne poplatky v hotovosti.

Správne poplatky si zakúpite na ktorejkoľvek pošte ako e-kolky