Preskočiť na obsah

Vydávanie potvrdení o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Informácie k žiadosti o vydanie potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania V súlade s ust. § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Inšpektorát práce ...čítať ďalej