Przejdź do treści

Ochrona praw oddelegowanych pracowników

Oddelegowany pracownik, który uważa, że jego prawa lub chronione prawem interesy zostały naruszone na skutek nieprzestrzegania warunków delegowania na terytorium Republiki Słowackiej, może:

• złożyć skargę bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli pracowników do właściwego organu inspekcji pracy lub

• zwrócić się do sądu o ochronę prawną.