Przejdź do treści

Normalny czas pracy:

Ogólnie przyjmuje się, że czas pracy pracownika wynosi do 40 godzin tygodniowo. Średni czas pracy pracownika, w tym nadgodzin, nie może przekroczyć 48 godzin. Istnieją pewne wyjątki od powyższych reguł uwarunkowane organizacją czasu pracy, charakterem pracy, wiekiem pracownika.

Wyjątki od reguły uwarunkowane organizacją czasu pracy:

– maksymalnie 38 i 3/4 godziny tygodniowo w przypadku pracowników regularnie wykonujących pracę na wszystkich zmianach w trybie dwuzmianowym,

– maksymalnie 37 i 1/2 godziny tygodniowo w przypadku pracowników regularnie wykonujących pracę na wszystkich zmianach w trybie trzyzmianowym lub w trybie pracy ciągłej.

Wyjątki od reguły uwarunkowane charakterem pracy:

– maksymalnie 33 i 1/2 godziny tygodniowo w przypadku pracowników pracujących z czynnikiem o potwierdzonym działaniu rakotwórczym w procesach roboczych stwarzających ryzyko rakotwórczości chemicznej lub pracowników wykonujących czynności prowadzące do napromieniowania źródłem promieniowania jonizującego kategorii A w kontrolowanym obszarze pracy ze źródłami promieniowania jonizującego.

Wyjątki od reguły uwarunkowane wiekiem pracownika:

– maksymalnie 30 godzin tygodniowo w przypadku pracowników nieletnich w wieku poniżej 16 lat,

– maksymalnie 37 i 1/2 godziny tygodniowo w przypadku pracowników nieletnich w wieku powyżej 16 lat.