Register výberových konaní

Register výberových konaní Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti ...čítať ďalej

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania vydáva IP Žilina (sekretariát, tel.č. 041 5059 113) na základe predloženej správne vypísanej žiadosti z prílohy a v súlade s informáciami pre žiadateľa z prílohy.

Pracovné príležitosti - Žilina

Register výberových konaní Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti ...čítať ďalej

Úradné hodiny - Žilina

Legenda: PPV - pracovno-právne vzťahy BOZP - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci Doprava - sociálna legislatíva v doprave Úradné hodiny Pondelok: 7:00 - 10:45  11:30 - 13:00 Utorok: 7:00 - 10:45  11:30 - 13:00 Streda: 7:00 - 10:45  11:30 - 13:00 Štvrtok: 7:00 - 10:45  11:30 ...čítať ďalej