Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Žilina

Hlavná 2 ( Mapa )
010 09 Žilina
Telefón : +421-41-5059 113, +421-41-5059 119
Fax:
Mail: ip.zilina@za.ip.gov.sk

Inšpektoráty práce sú orgány štátnej správy, ktoré sú rozpočtové organizácie. Sídla a územné obvody inšpektorátov práce sú zhodné so sídlami a územnými obvodmi krajov.

Inšpektorát práce riadi a za jeho činnosť zodpovedá riaditeľ inšpektorátu práce, ktorého na návrh generálneho riaditeľa Národného inšpektoráru práce vymenúva a odvoláva minister práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Riaditeľ inšpektorátu práce zodpovedá za činnosť inšpektorátu práce generálnemu riaditeľovi  Národného inšpektorátu práce.

Hlavné úlohy Inšpektorátu práce sú definované v par.7 ods.3 zákona č.125/2006 Z.z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.