Preskočiť na obsah

Register výberových konaní

Register výberových konaní Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti ...čítať ďalej

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania

Potvrdenia o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania vydáva IP Žilina (sekretariát, tel.č. 041 5059 113) na základe predloženej správne vypísanej žiadosti z prílohy a v súlade s informáciami pre žiadateľa z prílohy.

Pracovné príležitosti - Žilina

Register výberových konaní Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti ...čítať ďalej

Úradné hodiny - Žilina

Poradenstvo poskytujeme osobne, telefonicky a aj písomnou formou (vrátane elektronickej komunikácie). Žiadatelia o poskytnutie poradenstva môžu písať na emailovú adresu ip.zilina@za.ip.gov.sk alebo volať na telefónne čísla podľa nižšie uvedeného rozpisu. Poradenstvo PPV 041/5059 191 041/5059 113 Osobne: 1. posch. kancel. ...čítať ďalej