Preskočiť na obsah

Pracovné príležitosti - Žilina

Register výberových konaní Dňa 1. júna 2017 nadobúda účinnosť zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“), ktorý zavádza „Centrálny informačný systém štátnej služby“ (CISŠS), súčasťou ktorého je aj register výberových konaní. V súvislosti s týmto registrom Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby v spolupráci s Úradom vlády SR vyvinula modul s názvom „Výberové

čítať ďalej

Úradné hodiny - Žilina

Na Inšpektoráte práce v Žiline poradenstvo poskytujeme osobne, telefonicky a aj písomnou formou, vrátane elektronickej komunikácie. Žiadatelia o poskytnutie písomného poradenstva môžu písať na emailovú adresu ip.zilina@za.ip.gov.sk. Žiadatelia o poskytnutie telefonického poradenstva, môžu volať na telefónne čísla 041/5059 191 (PPV), 041/5059 113 (PPV, BOZP), 041/5059 104 (BOZP) a 0907 904 518 (Doprava), v čase podľa nižšie uvedeného rozpisu. Poradenstvo osobné

čítať ďalej