Preskočiť na obsah

Informácia o spôsobe úhrady správneho poplatku

Úhrada správneho polatku je možná eKolkom zakúpeným na Slovenskej pošte, a.s.. Zakúpený eKolok  je potrebné priložiť k žiadosti. Nominálne hodnoty eKolkov: Vyhotovenie odpisu (fotokópie), výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov ...čítať ďalej