Preskočiť na obsah

...prostredí s nebezpečenstvom výbuchu – NV SR č. 149/2016, Z.z., rádiové zariadia – NV SR č. 193/2016 Z. z. „Dohľad nad trhom“ je činnosť vykonávaná orgánmi dohľadu nad trhom a...

...trhu v znení neskorších predpisov Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 149/2016 Z. z. o zariadeniach a ochranných systémoch určených na použitie v prostredí s nebezpečenstvom výbuchu v znení neskorších predpisov...