Przejdź do treści

Wybierz swój inspektorat

Wybierz swój inspektorat Bratislavský kraj Trnavský kraj Nitriansky kraj Trenčínsky kraj Banskobystrický kraj Žilinský kraj Košický kraj Prešovský kraj

Ochrona praw oddelegowanych pracowników

Ochrona praw oddelegowanych pracowników Oddelegowany pracownik, który uważa, że jego prawa lub chronione prawem interesy zostały naruszone na skutek nieprzestrzegania warunków delegowania na terytorium Republiki Słowackiej, może: • złożyć skargę bezpośrednio lub za pośrednictwem przedstawicieli pracowników do właściwego organu inspekcji ...czytaj

Wynagrodzenie dodatkowe za pracę w godzinach nadliczbowych

Wynagrodzenie dodatkowe za pracę w godzinach nadliczbowych W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje uzyskane wynagrodzenie oraz wynagrodzenie dodatkowe w wysokości min. 25% jego przeciętnego wynagrodzenia. Pracownik wykonujący ryzykowną pracę ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych ...czytaj

Minimalne roszczenia z tytułu wynagrodzeń

Minimalne roszczenia z tytułu wynagrodzeń Pracodawca, w przypadku którego wynagrodzenia pracowników nie zostały uzgodnione na podstawie układu zbiorowego, zobowiązany jest zaoferować pracownikowi wynagrodzenie nie mniejsze niż wysokość minimalnego roszczenia z tytułu wynagrodzeń ustalonego dla stopnia trudności danego stanowiska. Płaca minimalna to ...czytaj

Układy zbiorowe

Układy zbiorowe Układ zbiorowy jest wynikiem negocjacji zbiorowych. Reguluje stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikami lub pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi. Układ zbiorowy wyższego rzędu (ponadzakładowy układ zbiorowy) jest zawierany dla większej liczby pracodawców; pomiędzy organizacją pracodawców – stowarzyszeniem (jednym lub ...czytaj

Świadczenie na pokrycie kosztów podróży

Świadczenie na pokrycie kosztów podróży Pracownik delegowany do innego państwa członkowskiego w celu wykonania pracy w związku ze świadczeniem usług ma prawo do świadczenia na pokrycie kosztów podróży zgodnie z ustawą nr 283/2002 Z.z. świadczenie na pokrycie udokumentowanych kosztów podróży ...czytaj

Płaca minimalna

Płaca minimalna Płaca minimalna jest określana w rozporządzeniu Rządu Republiki Słowackiej zawsze na dzień 1 stycznia danego roku kalendarzowego. Płaca minimalna na rok 2020 została ustalona na poziomie 3,333 EUR/godz. lub 580,00 EUR miesięcznie. Zmiany płacy minimalnej w Republice Słowackiej: ...czytaj

Wymiar prawa do urlopu

Wymiar prawa do urlopu Pracownik jest uprawniony na warunkach określonych w Kodeksie pracy do a) corocznego urlopu wypoczynkowego lub jego proporcjonalnej części, b) urlopu za przepracowany okres, c) urlopu dodatkowego. Coroczny urlop wypoczynkowy Pracownik, który przez ciągły okres co najmniej ...czytaj

Warunki pracy w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej

Warunki pracy w przypadku zatrudnienia przez agencję pracy tymczasowej Pracownik zawiera umowę o pracę z agencją pracy tymczasowej, w której agencja pracy tymczasowej zobowiązuje się zapewnić pracownikowi tymczasową pracę u pracodawcy użytkownika i uzgodnione są warunki zatrudnienia. Obie strony umowy zawierają ...czytaj

Informacje dla Słowaków mieszkających za granicą:

Informacje dla Słowaków mieszkających za granicą: https://www.employment.gov.sk/files/slovensky/informacie-slovakov-pracujucich-zahranici.pdf Informacje dla obywateli i przedsiębiorców na stronie internetowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Europejskich Republiki Słowackiej: http://www.mzv.sk/europske-zalezitosti/brexit