Przejdź do treści

Świadczenie na pokrycie kosztów podróży

Pracownik delegowany do innego państwa członkowskiego w celu wykonania pracy w związku ze świadczeniem usług ma prawo do świadczenia na pokrycie kosztów podróży zgodnie z ustawą nr 283/2002 Z.z.

  • świadczenie na pokrycie udokumentowanych kosztów podróży (§ 4 ust. 1, lit. a, § 7, § 15 ustawy nr 283/2002 Z.z. o kosztach podróży),
  • świadczenie na pokrycie udokumentowanych kosztów zakwaterowania (§ 4, ust. 1, lit. b ustawy nr 283/2002 Z.z.),
  • świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów dodatkowych (§ 4 ust. 1 lit. d ustawy nr 283/2002 Z.z.),
  • ubezpieczenie kosztów leczenia za granicą (§ 11 ust. 1 ustawy nr 283/2002 Z.z.),
  • szczepienia obowiązkowe lub zalecane (§ 11a ustawy nr 283/2002 Z.z.),
  • świadczenie na pokrycie kosztów podróży w celu odwiedzenia rodziny (§ 12 ustawy nr 283/2002 Z.z.),
  • dieta (§ 13 ustawy nr 283/2002 Z.z.).

Dieta jest wypłacana za każdy dzień kalendarzowy delegowania za granicę w zależności od czasu trwania wyjazdu.

Czas trwania wyjazdu:
• do 6 godzin włącznie,
• ponad 6 do 12 godzin oraz
• ponad 12 godzin.

Wysokość świadczenia na pokrycie kosztów podróży zagranicznej:

Kraj od 12 do 24 godzin od 6 do 12 godzin do 6 godzin
Belgia 45 € 22,50 € 11,25 €
Bułgaria 36 € 18 € 9 €
Czechy 600 Kč 300 Kč 150 Kč
Dania 380 DKK 190 DKK 95 DKK
Estonia 42 € 21 € 10,50 €
Finlandia 50 € 25 € 12,50 €
Francja 45 € 22,50 € 11,25 €
Grecja 42 € 21 € 10,50 €
Holandia 45 € 22,50 € 11,25 €
Chorwacja 40 € 20 € 10 €
Irlandia 53 € 26,50 € 13,25 €
Litwa 40 € 20 € 10 €
Łotwa 40 € 20 € 10 €
Luksemburg 50 € 25 € 12,50 €
Węgry 39 € 19,50 € 9,75 €
Niemcy 45 € 22,50 € 11,25 €
Polska 37 € 18,50 € 9,25 €
Austria 45 € 22,50 € 11,25 €
Rumunia 43 € 21,50 € 10,75 €
Rosja 39 € 19,50 € 9,75 €
Słowenia 38 € 19 € 9,50 €
Hiszpania 43 € 21,50 € 10,75 €
Szwajcaria 80 CHF 40 CHF 20 CHF
Szwecja 455 SEK 227,50 SEK 113,75 SEK
Włochy 45 € 22,50 € 11,25 €
Ukraina 37 € 18,50 € 9,25 €
Wielka Brytania 37 GBP 18,50 GBP 9,25 GBP