Przejdź do treści

Wynagrodzenie dodatkowe za pracę w godzinach nadliczbowych

W przypadku pracy w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje uzyskane wynagrodzenie oraz wynagrodzenie dodatkowe w wysokości min. 25% jego przeciętnego wynagrodzenia. Pracownik wykonujący ryzykowną pracę ma prawo do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych w wysokości uzyskanego wynagrodzenia oraz wynagrodzenia dodatkowego w wysokości min. 35% jego przeciętnego wynagrodzenia. Jeżeli pracodawca i pracownik uzgodnią możliwość korzystania z urlopu wyrównawczego za pracę w godzinach nadliczbowych, za każdą nadgodzinę pracownikowi należy się godzina urlopu wyrównawczego; w takim przypadku nie jest należne wynagrodzenie dodatkowe.