Przejdź do treści

Układy zbiorowe

Układ zbiorowy jest wynikiem negocjacji zbiorowych. Reguluje stosunki pomiędzy pracodawcą a pracownikami lub pomiędzy pracodawcą a związkami zawodowymi.

Układ zbiorowy wyższego rzędu (ponadzakładowy układ zbiorowy) jest zawierany dla większej liczby pracodawców; pomiędzy organizacją pracodawców – stowarzyszeniem (jednym lub większą liczbą) i związkiem zawodowym (jednym lub większą liczbą).

Układy zbiorowe wyższego rzędu są negocjowane dla poszczególnych sektorów gospodarki w skali krajowej lub regionalnej.

Wykaz układów zbiorowych wyższego rzędu: https://www.employment.gov.sk/sk/praca-zamestnanost/vztah-zamestnanca-zamestnavatela/kolektivne-pracovnopravne-vztahy/kolektivne-zmluvy/odkazy.html