Preskočiť na obsah

Európska agentúra pre bezpečnosť a ochranu zdravia (EU-OSHA) v spolupráci s Národným inšpektorátom práce, ktorý pôsobí ako národné kontaktné miesto agentúry EU-OSHA, Vás srdečne pozýva na odborný seminár:

ZDRAVÉ PRACOVISKÁ ZNIŽUJÚ ZÁŤAŽ,  ktorý sa uskutoční 

o 09:00 hodine dňa 21. septembra 2022
v hoteli Saffron****
Radlinského 27, Bratislava

Cieľom seminára je informovať zástupcov národnej siete, autorizovaných bezpečnostných technikov a odbornú verejnosť o poznatkoch z oblasti prevencie poškodení podporno-pohybového aparátu, kontrolách zameraných na prevenciu porúch podporno-pohybovej sústavy, sociálneho partnerstva v oblasti BOZP a nové výzvy v digitálnom svete. Praktické skúsenosti z oblasti pracovných podmienok v baniach, ťažkostí a poškodení získaných v linkovej výrobe, budú doplnené o najnovšie poznatky z identifikácie a analýzy rizík fyzickej záťaže pracovníkov s využitím aplikačných možností (VR a AR). V neposlednom rade seminár poskytne informácie o cieľoch a náplni kampane EU-OSHA pre roky 2020 – 2022 „Zdravé pracoviská znižujú záťaž“.

Informácie týkajúce sa organizácie seminára: events@ceuconsulting.com, tel.: +421 2 4444 1097
Informácie o kampani: Národné kontaktné miesto EU-OSHA: JUDr. Zuzana Darivčáková, Národný inšpektorát práce, email: zuzana.darivcakova@ip.gov.sk, tel.: +055 79 79 935, www.ip.gov.sk
Prosíme Vás o potvrdenie účasti do 18. septembra 2022 prostredníctvom registračného formulára.

Pre prihlásenie kliknite sem.