Przejdź do treści

Obowiązki pracodawcy delegującego

Pracodawca delegujący zobowiązany jest do:

a) przechowywania umowy o pracę lub innego dokumentu potwierdzającego stosunek pracy z oddelegowanym pracownikiem,

b) prowadzenia i przechowywania ewidencji czasu pracy oddelegowanego pracownika zgodnie z § 99 Kodeksu pracy,

c) przechowywania dokumentów płacowych dotyczących wynagrodzenia wypłacanego oddelegowanemu pracownikowi za pracę wykonaną podczas delegowania.

Dokumenty te muszą być dostępne w miejscu pracy przez cały okres delegowania.

Na wniosek inspekcji pracy pracodawca delegujący zobowiązany jest do:

a) przedłożenia wyżej wymienionych dokumentów,

b) doręczenia powyższych dokumentów po zakończeniu okresu delegowania,

c) przedłożenia wyznaczonej jednostce inspekcji pracy tłumaczenia dokumentów lub ich części na język słowacki w rozsądnym terminie.