Preskočiť na obsah

V mesiaci január 2019 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 155 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 56 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 41 žien a 114 mužov (podiel mužov predstavuje 74 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci január bolo odhalené nelegálne zamestnávanie 72 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore dopravy a skladovania, stavebníctva a v sektore priemyselnej výroby.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci január obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 155 100,00%
Ženy 41 26,45%
Muži 114 73,55%
Cudzinci 72 46,45%  

*informácie aktuálne ku dňu 09. 04. 2019 (export z ISOP zo dňa 05. 04. 2019)