Preskočiť na obsah

Tip na nelegálne zamestnávanie

Máte informácie o tom, že niekde vo vašom okolí sa porušuje zákaz nelegálneho
zamestnávania? Dajte nám TIP.

Pre účinný boj s nelegálnym zamestnávaním je žiaduce, aby ste zadali tieto údaje,
pokiaľ sú vám známe:

Vyberte Váš krajský inšpektorát práce

Názov zamestnávateľa, ktorý nelegálne zamestnáva

Adresa zamestnávateľa, resp. miesto, kde dochádza k porušovaniu zákazu nelegálneho zamestnávania

Druh prác vykonávaných nelegálne zamestnávanými osobami

Dátum, čas resp. obdobie, kedy k výkonu nelegálneho zamestnávania dochádza

Informácie, ktoré v súvislosti s týmto oznámením považujete za potrebné uviesť