Preskočiť na obsah

Tip na nelegálne zamestnávanie

Máte informácie o tom, že niekde vo vašom okolí sa porušuje zákaz nelegálneho
zamestnávania? Dajte nám TIP.

Pre účinný boj s nelegálnym zamestnávaním je žiaduce, aby ste zadali tieto údaje,
pokiaľ sú vám známe:

  Vyberte Váš krajský inšpektorát práce


  Názov zamestnávateľa, ktorý nelegálne zamestnáva


  Adresa zamestnávateľa, resp. miesto, kde dochádza k porušovaniu zákazu nelegálneho zamestnávania


  Druh prác vykonávaných nelegálne zamestnávanými osobami


  Dátum, čas resp. obdobie, kedy k výkonu nelegálneho zamestnávania dochádza


  Informácie, ktoré v súvislosti s týmto oznámením považujete za potrebné uviesť