Preskočiť na obsah

Tip na nelegálne zamestnávanie

Máte informácie o tom, že niekde vo vašom okolí sa porušuje zákaz nelegálneho
zamestnávania? Dajte nám TIP.

Pre účinný boj s nelegálnym zamestnávaním je žiaduce, aby ste zadali tieto údaje,
pokiaľ sú vám známe:

  Vyberte Váš krajský inšpektorát práce

  Názov zamestnávateľa, ktorý nelegálne zamestnáva

  Adresa zamestnávateľa, resp. miesto, kde dochádza k porušovaniu zákazu nelegálneho zamestnávania

  Druh prác vykonávaných nelegálne zamestnávanými osobami

  Dátum, čas resp. obdobie, kedy k výkonu nelegálneho zamestnávania dochádza

  Informácie, ktoré v súvislosti s týmto oznámením považujete za potrebné uviesť