Preskočiť na obsah

Inšpektorát práce Trenčín v rámci svojej činnosti vypracováva rozbory pracovnej úrazovosti, ktoré sú
podkladom pre celoslovenskú štatistiku a zároveň slúžia aj pre plánovanie preventívnych činností
pre nasledujúce obdobia.