Preskočiť na obsah

Kontaktná osoba

Kontaktná osoba je osoba poverená na doručovanie písomností z inšpektorátu práce ako na to určený zástupca hosťujúceho zamestnávateľa. Kontaktná osoba sa musí nachádzať na území SR počas celej doby trvania vyslania. Kontaktnou osobou môžu byť priamo aj vyslaní zamestnanci.