Preskočiť na obsah

Aktuálne informácie súvisiace s vystúpením Spojeného kráľovstva z Európskej únie

Dohoda o vystúpení Spojeného kráľovstva z Európskej únie bola v januári 2020 schválená britským parlamentom aj Európskym parlamentom. Výstupová dohoda ustanovuje prechodné obdobie, ktoré začne plynúť od 1. 2. 2020 s platnosťou do 31. 12. 2020. Prechodné obdobie môže byť predĺžené po vzájomnej dohode. V prechodnom období Spojené kráľovstvo bude dodržiavať právo EÚ („acquis communitaires“), avšak nebude sa už môcť podieľať na jeho tvorbe resp. zmenách.

V praxi to znamená, že počas prechodného obdobia sa situácia pre zamestnancov ani zamestnávateľov, ktorí vysielajú svojich zamestnancov na územie Spojeného kráľovstva de facto nemení oproti stavu pred vystúpením. Zamestnávatelia budú môcť poskytovať a prijímať služby v rovnakom režime ako je tomu dnes, teda bez dodatočných obmedzení, keďže Spojené kráľovstvo ostane viazané pravidlami jednotného vnútorného trhu.

Počas prechodného obdobia EÚ a Spojené kráľovstvo budú vyjednávať dohodu o budúcich vzťahoch, ktorá by mala nadobudnúť účinnosť po ukončení prechodného obdobia, t. j. najskôr k 1. 1. 2021.

Prípadné zmeny vo vzájomných vzťahoch budú závisieť od dohody o budúcich vzťahoch medzi Spojeným kráľovstvom a Európskou úniou po ukončení prechodného obdobia.

Ďalšie informácie budeme priebežne dopĺňať v závislosti od aktuálneho vývoja situácie.

Informácie pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Informácie pre občanov a podnikateľov na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.