Kolektívne zmluvy

Kolektívna zmluva je výsledkom kolektívneho vyjednávania. Upravuje vzťahy medzi zamestnávateľom a zamestnancami respektíve medzi zamestnávateľom a odborovými zväzmi.

Kolektívna zmluva vyššieho stupňa sa uzatvára pre väčší počet zamestnávateľov; medzi organizáciou zamestnávateľov – združením (jedným alebo viacerými) a odborovým zväzom (jedným alebo viacerými).

Kolektívne zmluvy vyššieho stupňa sa dohadujú pre jednotlivé hospodárske odvetvia v celoštátnom alebo regionálnom meradle.

Zoznam kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa