Preskočiť na obsah

Cestovné náhrady

Zamestnanec vyslaný do iného členského štátu na výkon prác pri poskytovaní služieb má nárok na cestovné náhrady podľa zákona č. 283/2002 Z. z.

  •     náhrada preukázaných cestovných výdavkov (§ 4 ods. 1 písm. a, § 7, § 15 zákona č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách),
  •     náhrada preukázaných výdavkov za ubytovanie (§ 4 ods. 1 písm. b zákona č. 283/2002 Z.z.),
  •     náhrada potrebných vedľajších výdavkov (§ 4 ods. 1 písm. d zákona č. 283/2002 Z.z.),
  •     poistenie liečebných nákladov v zahraničí (§ 11 ods. 1 zákona č. 283/2002 Z.z.),
  •     povinné alebo odporúčané očkovanie (§ 11a zákona č. 283/2002 Z.z.),
  •     náhrada za cesty na návštevu rodiny (§ 12 zákona č. 283/2002 Z.z.),
  •     stravné (§ 13 zákona č. 283/2002 Z.z.).

Stravné je poskytované na kalendárny deň trvania vyslania v zahraničí v závislosti od dĺžky trvania vyslania.

Trvanie vyslania:

  • do 6 hodín vrátane,
  • viac ako 6 hodín do 12 hodín
  • viac ako 12 hodín.

Výška cestovných náhrad v zahraničí:

Krajina 12 až 24 hodín 6 až 12 hodín Do 6 hodín
Belgicko 45 € 22,50 € 11,25 €
Bulharsko 36 € 18 € 9 €
Česká republika 600 Kč 300 Kč 150 Kč
Dánsko 380 DKK 190 DKK 95 DKK
Estónsko 42 € 21 € 10,50 €
Fínsko 50 € 25 € 12,50 €
Francúzsko 45 € 22,50 € 11,25 €
Grécko 42 € 21 € 10,50 €
Holandsko 45 € 22,50 € 11,25 €
Chorvátsko 40 € 20 € 10 €
Írsko 53 € 26,50 € 13,25 €
Litva 40 € 20 € 10 €
Lotyšsko 40 € 20 € 10 €
Luxembursko 50 € 25 € 12,50 €
Maďarsko 39 € 19,50 € 9,75 €
Nemecko 45 € 22,50 € 11,25 €
Poľsko 37 € 18,50 € 9,25 €
Rakúsko 45 € 22,50 € 11,25 €
Rumunsko 43 € 21,50 € 10,75 €
Rusko 39 € 19,50 € 9,75 €
Slovinsko 38 € 19 € 9,50 €
Španielsko 43 € 21,50 € 10,75 €
Švajčiarsko 80 CHF 40 CHF 20 CHF
Švédsko 455 SEK 227,50 SEK 113,75 SEK
Taliansko 45 € 22,50 € 11,25 €
Ukrajina 37 € 18,50 € 9,25 €
Veľká Británia 37 GBP 18,50 GBP 9,25 GBP