Preskočiť na obsah

Právny poriadok Slovenskej republiky nemá právnu úpravu, ktorá by riešila uvedenú problematiku. Aplikácia uvedeného ustanovenia podmienkach Slovenskej republiky bude relevantná iba v prípade, ak by podmienky ubytovania ustanovila reprezentatívna kolektívna zmluva.