Preskočiť na obsah

...залучений до понаднормової роботи понад установлений обсяг тривалістю не більше ніж 100 годин у календарному році. У кількість годин максимально допустимої понаднормової роботи протягом року не включаються понаднормові, за які працівник...

...про 60 відпрацьованих днів у календарному році, працедавець може скоротити відпустку за перші 100 пропущених робочих днів на 1/12, а за кожні наступні 21 пропущених робочих днів – ще на 1/12, якщо він не...

Priestupky a pokuty I. Inšpektoráty práce sú oprávnené uložiť pokutu: a/ až do sumy 100 000 eur zamestnávateľovi za porušenie povinností vyplývajúcich z tohto zákona, z pracovnoprávnych predpisov, ktoré upravujú...

Ordnungswidrigkeiten und Geldstrafen I. Die Arbeitsaufsichtsbehörden sind berechtigt Geldstrafen aufzuerlegen: a/ bis zur Summe von 100.000 EUR beim Arbeitgeber für eine Pflichtverletzung, die sich aus diesem Gesetz, aus den arbeitsrechtlichen...

Szabálysértések és bírságok I. A munkaügyi felügyeletek jogosultak bírság kiszabására: a/ egészen 100 000 euró összegig a munkáltató számára az e törvényből eredő kötelességek, a munkajogi szabályok, a munkaügyi kapcsolatokat...

Czyny zabronione i kary I. Inspekcja pracy ma prawo nałożyć grzywnę: a/ do kwoty 100 000 EUR na pracodawcę za naruszenie obowiązków wynikających z niniejszej ustawy, prawomocnych przepisów dotyczących stosunków...

Contravenții și amenzi I. Inspectoratele de muncă au dreptul să aplice o amendă: a/ până la suma de 100.000 de euro angajatorului pentru încălcarea obligațiilor care decurg din prezenta lege,...

Infractions et amendes I. Les Inspections du travail sont en droit d’appliquer les sanctions suivantes : a/ amende pouvant aller jusqu’à 100 000 euros infligée à l’employeur en cas de...