Preskočiť na obsah

V mesiaci december 2018 bolo orgánmi inšpekcie práce odhalených celkovo 87 osôb pracujúcich nelegálne, ktorých nelegálne zamestnávalo 38 subjektov. Z uvedeného počtu nelegálne zamestnávaných osôb bolo 18 žien a 26 mužov (podiel mužov predstavuje 29,89 % na celkových zisteniach). V rámci celkového počtu nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci december bolo odhalené nelegálne zamestnávanie u 40 cudzincov. Prevažná väčšina nelegálne pracujúcich osôb vykonávala prácu v sektore administratívnych a podporných služieb, stavebníctve a v sektore veľkoobchodu a maloobchodu, opravy motorových vozidiel.

Prehľad nelegálne zamestnávaných osôb v mesiaci december obsahuje nasledujúca tabuľka:

Počet nelegálne zamestnávaných osôb % podiel na celkovom počte nelegálne zamestnávaných osôb
Spolu 87 100,00%
Ženy 18 20,69%
Muži 26 29,89%
Cudzinci 40 45,98%

*informácie aktuálne ku dňu 24. 01. 2019 (export ISOP zo dňa 18. 01. 2019)